Stolt Kapitalforvaltning

Stolt Kapitalforvaltning er en regulert norsk kapitalforvalter. Vi forvalter og distribuerer egne fond.

Stolts visjon er å hjelpe kundene til tryggere økonomi gjennom fornøyelige investeringsopplevelser.

Kompetanse og atferd er viktig for oss, derfor skal vi opptre og oppfattes gjennom kvalitet, transparens og tilgjengelighet.

Stolt Finans RED4 - Karl Hugo
Karl Hugo
Daglig Leder

Kontakt Karl Hugo for en prat om fond eller administrative spørsmål.

+47 989 04 583
Kopiert Kopier
LinkedIn
Kopiert Kopier
Anne-Gro
Compliance

Kontakt Anne-Gro for inngående spørsmål knyttet til regelverksetterlevelse.

+47 905 09 242
Kopiert Kopier
LinkedIn
Kopiert Kopier
Stolt Finans RED6 - Knut
Knut
Investoransvarlig

Kontakt Knut for en innføring i Stolt Explorer eller hjelp med kjøp.

Kopiert Kopier
+47 989 04 580
Kopiert Kopier
LinkedIn
Kopiert Kopier
StoltFinans_RED12 - Jarle
Jarle
Investeringsansvarlig

Kontakt Jarle for å diskutere fond, investeringer og verdiskaping.

+47 970 97 324
Kopiert Kopier
LinkedIn
Kopiert Kopier
Bernt
Porteføljeforvalter

Kontakt Bernt for sparring rundt fond, portefølje og kapitalmarked.

+47 934 65 061
Kopiert Kopier
LinkedIn
Kopiert Kopier

Kjøp fond

Invester

Mulighet for god risikojustert avkastning gjennom vårt globale aksjefond.

Invester i Stolt Explorer

Flytt

Eksisterende investeringer på en aksjesparekonto overføres enkelt til Stolt Explorer.

Flytt til Stolt Explorer

Spar

Fondssparing har gitt god avkastning over tid. Kom i gang med sparingen i dag.

Spar i Stolt Explorer

Stolt Explorer

Stolt Explorer er et globalt aksjefond som sprer investeringene til veletablerte selskaper over hele verden. Måten vi forvalter på har til hensikt å ledsage andelseiere tryggest mulig, heller enn raskest mulig, til destinasjonen.

Det gjør vi ved å:

  1. Drive en systematisk investeringsprosess
  2. Spre eierskapet på ettertenksomt vis
  3. Ha mot til å investere i lovende regioner
  4. Utøve tålmodighet med valgte investeringer
  5. Avpasse risiko etter vær- og føreforhold
Hvorfor navnet EXPLORER ?

Fondsdokumenter

Månedsrapporter

Publikasjoner

Send oss en e-post