Stolt Kapitalforvaltning

Stolt Kapitalforvaltning er en regulert norsk kapitalforvalter. Vi forvalter og distribuerer egne fond.

Stolts visjon er å hjelpe kundene til tryggere økonomi gjennom fornøyelige investeringsopplevelser.

Kompetanse og atferd er viktig for oss, derfor skal vi opptre og oppfattes gjennom kvalitet, transparens og tilgjengelighet.

Stolt Finans RED4 - Karl Hugo
Karl Hugo
Daglig Leder

Kontakt Karl Hugo for en prat om fond eller administrative spørsmål.

LinkedIn
Kopiert
Anne-Gro
Compliance

Kontakt Anne-Gro for inngående spørsmål knyttet til regelverksetterlevelse.

LinkedIn
Kopiert
Stolt Finans RED6 - Knut
Knut
Investoransvarlig

Kontakt Knut for en innføring i Stolt Explorer eller hjelp med kjøp.

LinkedIn
Kopiert
StoltFinans_RED12 - Jarle
Jarle
Investeringsansvarlig

Kontakt Jarle for å diskutere fond, investeringer og verdiskaping.

LinkedIn
Kopiert
Bernt
Porteføljeforvalter

Kontakt Bernt for sparring rundt fond, portefølje og kapitalmarked.

LinkedIn
Kopiert
Jarl
Styreleder

Kontakt Jarl for styrerelaterte og konstitusjonelle spørsmål

LinkedIn
Kopiert

Kjøp fond

Invester

Mulighet for god risikojustert avkastning gjennom vårt globale aksjefond.

Invester i Stolt Explorer

Flytt

Eksisterende investeringer på en aksjesparekonto overføres enkelt til Stolt Explorer.

Flytt til Stolt Explorer

Spar

Fondssparing har gitt god avkastning over tid. Kom i gang med sparingen i dag.

Spar i Stolt Explorer

Stolt Explorer

Stolt Explorer er et globalt aksjefond som sprer investeringene til veletablerte selskaper over hele verden. Måten vi forvalter på har til hensikt å ledsage andelseiere tryggest mulig, heller enn raskest mulig, til destinasjonen.

Det gjør vi ved å:

  1. Drive en systematisk investeringsprosess
  2. Spre eierskapet på ettertenksomt vis
  3. Ha mot til å investere i lovende regioner
  4. Utøve tålmodighet med valgte investeringer
  5. Avpasse risiko etter vær- og føreforhold
Hvorfor navnet EXPLORER ?

Fondsdokumenter

Månedsrapporter

Publikasjoner og Media

Send oss en e-post