English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Vi hjelper deg
med å forvalte dine verdier

Forvalter med internasjonale utmerkelser for sterke resultater

Solid historisk avkastning til lavere risiko

Unik og moderne forvaltningsstrategi

FORTELL MEG MER

Stolt Kapitalforvaltning

En unik kapitalforvalter med hovedkontor i Stavanger og lokalt eierskap. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å bygge en solid investeringsportefølje. Kundesegmentet omfatter både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer. Sammenfallende interesser mellom oss og kundene ligger til grunn fra A til Å.

Prøv investeringskalkulatoren

Investeringsbeløp

1.000.000 KR

Antall år

10 ÅR

ÅRLIG AVKASTNING

12% (Alchemy Fund)

Mulighetsrom

8% (Alchemy Fund)

Et globalt aksjefond med forventet forholdsmessig overvekt mot de nordiske markedene
Fokuset er å til enhver tid utnytte gjeldende markedsmuligheter
Skal være robust i ulike typer markedsklima
Investeringer i selskaper over hele verden og i ulike bransjer reduserer fondets nedside

Stolt Explorer

Picture 1

Stolt Explorer er et aksjefond med investeringer i selskaper over hele verden. Vår strategi er annerledes sammenlignet med tradisjonelle globale aksjefond både geografisk og på sektor-nivå. Et bredt investeringsmandat gjør at vi kan utnytte mulighetene som oppstår i ulike markeder. En veldiversifisert investeringsportefølje gjør fondet robust i perioder med krevende markedsforhold. Tydelig investeringsprosess, høy grad av systematikk og få skjønnsmessige vurderinger.

Nøkkelinformasjon for investorer Stolt Explorer A (NOK)
Nøkkelinformasjon for investorer Stolt Explorer B (NOK)
Informasjonsbrosjyre Stolt Explorer
Fondsbestemmelser for Stolt Explorer

01 – FORMÅL

01 — Gi våre investorer høyest mulig risikojustert avkastning i forhold til det globale aksjemarkedet generelt. Gjennom fornuftige investeringsvalg og ettertenksom portføljekonstruksjon, sammen med disiplin til fondets investeringsprinsipper, finner vi den nødvendig risikobalansen for å levere et sterkt kvalitativt resultat over tid.

02 – FASONG

02 — Et aksjefond med investeringer i selskaper over hele verden. Fokus på de markedene som har underprestert inneværende syklus. Basert på vår filosofi om syklikalitet gir det dem en sterk mulighet for å overprestere fremover. Fundamentale forhold viser seg i tillegg langt mer attraktive for disse regionene. En veldiversifisert investeringsportefølje gjør fondet robust i perioder med krevende markedsforhold.

03 – FREMGANGSMÅTE

03 — Fondet har en moderne investeringsmetodikk, hvor vi identifiserer og investerer i de selskapene som representere best risiko-avkastningsforhold. Holdninger kompletterer prosessen.

04 – VERDIER

04 — Som en aktiv aktør i aksjemarkedet er vi med å bedre likviditeten i børsnoterte aksjer. Derfor er vi også en av mange viktige bidragsytere til en velfungerende markedsplass. Krav till kontroll og infrastruktur, som danner grunnlaget for korrekt prisdannelse og lik informasjon til alle markedsaktørene, er forutsetninger for markedsplassenes integritet og investorenes tillit. Dette er grunnprinsipper vi stiller oss bak og verdier vi støtter.

01 – FORMÅL

02 – FASONG

03 – FREMGANGSMÅTE

04 – VERDIER

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Du kan nå oss på telefon 51 84 83 00 eller sende oss en e-post så kontakter vi deg.

Send oss en e-post
  Jarle Birkeland

  Investeringsansvarlig / CEO

  jarle@stoltkapital.no
  (+47) 97097324

  Investeringsansvarlig og CEO. Erfaring som selvstendig aksjeinvestor og megler i Arctic Securities. Tidligere profesjonell fotballspiller og aldersbestemte landslagskamper for Norge. MBA med spesialisering Finans fra CLU Graduate School of Business, California, USA.

  Benjamin Vincent Jansen

  Analytiker

  benjamin@stoltkapital.no
  (+47) 41321168

  Analytiker. Talentfull utvikler og programmerer med kvantitativt tilsnitt. Uteksamineres med BSc IT-Økonomi fra NTNU Trondheim H1-2019.

  Trond Amundsen

  Investoransvarlig / IR

  trond@stoltkapital.no
  (+47) 90109389

  Investoransvarlig og IR. Over 10 års erfaring som megler av aksjer og derivater i bl. annet DNB Markets. Tidligere profesjonell håndballspiller på elitenivå samt aldersbestemte landslagskamper for Norge. Utdannet megler MNEF Handelshøyskolen BI samt autorisert børsmegler Norges Fondsmeglerforbund.

  Kjersti Sanstøl

  Styreleder

  kjersti@stoltkapital.no

  Styreleder. Kjersti er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bred erfaring og kunnskap om finansjuss, generell forretningsjuss og regulatoriske spørsmål. Hun har jobbet mange år som advokat i Thommessen Krefting Greve Lund advokatfirma, og ni år som rådgiver i Finanstilsynet. Hun har blant annet også erfaring som compliance officer i Pareto-konsernet og Clarcksons Platou-konsernet. Kjersti har også andre styreverv i selskaper i finanssektoren.

  Espen Aubert

  Styremedlem

  espen@stoltkapital.no

  Styremedlem. Daglig leder og hovedeier i Daimyo AS, som eier virksomheter innen eiendom, fjernvarme og mekanisk industri. Erfaring som gründer og eier av selskaper innen energi, gjenvinning, eiendom og industri. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og University of New South Wales, Australia.

  Lars Birkeland

  Styremedlem

  lars@stoltkapital.no

  Styremedlem. Lars har over 25 års internasjonal ledererfaring, sist som CEO for en av nordens ledende apotekkjeder, Kronans AB. Lars er rådgiver for både tidlig fase- og større etablerte selskaper. Siviløkonom fra University of Rhode Island, USA.

  Marius Haabeth

  Styremedlem

  marius@stoltkapital.no

  Styremedlem. Har arbeidet med økonomistyring i blant annet Telenor, Basale og Torghatten, samt vært aktiv investor innen venture, private equity og på børs. BSc i Finans og Internasjonal Markedsføring fra University of Colorado, Boulder, USA.

  Frank Ystenes

  Styremedlem

  frank@stoltkapital.no

  Styremedlem. Frank er ventureinvestor i en rekke selskaper innen eiendom, miljø og teknologi.