Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Aksjemarkedet bæres for tiden på skuldrene til USAs «Magnificent7» og Europas «Granolas» - noen få giganter som nyter godt av dominerende markedsposisjoner. Inntektene stiger og marginene er høye. Investorer klør seg i hodet: Er disse faktisk alt man trenger i porteføljen? Eller er det snart vanlige aksjers tur? I rapporten belyses et forvaltningsteknisk «hack» Stolt Explorer bruker rundt problemstillingen og ellers noen tanker om det å håndtere evolusjonen i aksjemarkedet over tid.

Ta en titt på bildet ovenfor; verdens mest omtalte og etterspurte vare – grafikkprosessorene fra NVIDIA. Toppmodellen koster over 300,000 kroner. Over 150,000 av disse havner på bunnlinja til selskapet. Akkurat nå er det ingen som er i nærheten av å kunne levere like mange, eller like avanserte komponenter i KI-kappløpet. Ergo er det 30 år gamle selskapet blitt verdens tredje mest verdifulle.

Mikroøkonomi ABC sier at superprofitt er midlertidig, fordi konkurrenter vil flokke til og drive lønnsomheten tilbake, kjent som loven om avtakende avkastning. Men Adam Smith snakket allerede for 250 år siden om fenomenet økende avkastning – riktignok av andre grunner enn dagens. Internett, mikroprosessorer og nettverkseffekter har skapt en forunderlig situasjon der selskapene ser ut til å kunne videreføre og øke marginer, uten at det går ut over salgsveksten.

Så hvordan håndtere slike omveltende markedsdynamikker? Dersom du er 100% sikker på hvilke selskaper som blir morgendagens vinnere, har du allerede svaret. Hvis du er litt mindre enn 100% sikker, som vi er i Stolt, kan en effektiv fremgangsmåte være slik: 1. Inkludere nok selskaper til å ha økt sannsynlighet for eierskap i morgendagens vinnerne. 2. Inkludere selskaper som har demonstrert overlevelsesevne over tid. 3. La vinnerne løpe, men avstå fra å løpe etter taperne.

Stolt Explorer A steg +3,8% i februar med godt bidrag fra porteføljens åtte halvlederselskaper som nå utgjør 10% av fondet. Nevnte NVIDIA og japanske TOKYO ELECTRON utmerket seg med kursoppgang på rundt +30% etter fremleggelse av sterke salgstall og fremtidsutsikter. HYUNDAI MOTORS steg +44% etter nyheter om separat børsnotering av sin indiske virksomhet. Endringen må ses i lys av at Sør-Korea tar etter Japans reformer med å tvinge selskaper til å ta aksjonærvennlige grep for å synliggjøre underliggende verdier.

På den andre siden av skalaen utmerket EQUINOR seg negativt med -12% kursnedgang etter offentliggjøring av kapitalallokeringsvalg. Selskapet holder fast ved målsettingen innenfor fornybar energi på 12-16 GW i 2030. Prosjektavkastningen innen segmentet er generelt lav med ensifret prosent. Hvis EQUINOR opprettholder strategien vil de per 2030 ha brukt 55 milliarder dollar totalt sett på fornybart – tilsvarende 70% av dagens markedsverdi.

Om aksjemarkedet skal bæres videre av de få og store også fremover? «The trend is your friend, until it ends», sies det. Årets versjon av UBS’ årbok gir et godt bilde på de dramatiske endringene i kapitalmarkedene tilbake til 1900. En adaptiv investeringsstrategi sikrer deltakelse i vinnerne – uten å sette all lit til at fremtiden er en fortsettelse av dagen i dag.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (29. februar 2024) 121,99
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 478,3 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 6,7 - -
Sharpe Ratio
1,6 - -
Information Ratio
-1,8 - -
Tracking Error
5,7 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 3,77 %
3 måneder 4,65 %
6 måneder 8,01 %
Hittil i år 5,55 %
12 måneder 15,77 %
siden oppstart (19.05.21) 21,99 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Nvidia 2,4 %
Novo Nordisk 2,3 %
Novartis 2,3 %
Siemens 1,8 %
Broadcom 1,8 %
Shell 1,7 %
Meta Platforms 1,5 %
Tokyo Electron 1,5 %
Hyundai Motor 1,4 %
China Construction Bank 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 18,3 %
Informasjonsteknologi 15,2 %
Konsumvarer 10,9 %
Industri 10,6 %
Helse 10,6 %
Energi 8,8 %
Materialer 7,4 %
Telekom 5,8 %
Forbruksvarer 5,3 %
Forsyningsselskaper 2,0 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 86 %
Indirekte eierskap (ETF) 259 9 %
Likviditet - 5 %
Total 354 100 %
Største beholdning
DB Frontier ETF 5,0 %
Minste beholdning
Mandatum 0,1 %
10 største land %
USA 22,2 %
Norge 8,2 %
Kina 7,3 %
UK 6,6 %
Sverige 6,2 %
Japan 5,5 %
Danmark 4,6 %
Sveits 4 %
Tyskland 2,8 %
Sør-Korea 2,8 %
Valutafordeling %
USD 44 %
EUR 15 %
NOK 13 %
SEK 9 %
DKK 5 %
JPY 4 %
CHF 4 %
GBP 4 %
VND 1 %
AUD 1 %