Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Forvalterne av Stolt Explorer holdt nylig en presentasjon av aksjefondet for en særdeles helsebevisst gruppe på en frilufts- og yogareise. På invitasjonstidspunktet var det usikkert hvordan økonomi og aksjer kunne passe inn ovenfor et reisefølge i «Zen-modus». Det gikk tidsnok opp for oss at det fantes en fellesnevner. Ellers tok globale aksjer en støyt i april, spesielt høytflyvende teknologiselskaper. To sektorer utmerket seg i midlertidig positivt.

Investorfilosof Naval Ravikant hevder livets utfordringer kan grupperes i 4 perspektiver vi kontinuerlig forsøker å forbedre og mestre: Det materialistiske, fysisk og mental tilstand, og det relasjonsmessige. Hvis vi sier at yoga er blant de mer effektive aktivitetene for å bedre egen fysisk og mental helse, så er aksjefond sannsynligvis en av de bedre veiene til god økonomisk helse. Det kreves innsats eller en liten forsakelse her og nå (les: en investering), men positive langtidseffekter
venter.

Stolt Explorer A hadde verdioppgang på +0,8% i april – en måned der globale indekser falt -2-3%. Det var selskapene innen MATERIALER og ENERGI, sektorer fondet er overvekt, som utmerket seg positivt med løft på +6-8%. TEKNOLOGI tynget med sektornedgang på nær -5%.

Svensk-britiske ASTRAZENECA bidro mest med +14,3% kursløft. Førstekvartalsrapporten viste både høyere salgsinntekter og overskudd enn ventet, drevet av lungekreftmedikamentet Tagrisso. Ledelsen gjentok også 2024- målsetting om «lav tosifret vekst». Nest største bidragsyter var BANK OF CHINA som steg +13,1%. Tegn til stabilisering i kinesisk eiendomssektor reduserer bekymringen for utlånstap.

Stimulansetiltak fra myndighetene sammen med tegn til oppgang i eksport- og industriaktivitet dannet videre et støttende bakteppe. I motsatt ende tynget INTEL med -29,2% kursfall. Selskapet er midt i en snuoperasjon med mål om å gjenerobre gammel storhet, samtidig som det ønsker å henge med i KI-kappløpet. Dessverre måtte ledelsen indikere anslag som tyder på at ting tar lengre tid enn man først håpet på.

Den ikoniske investoren Peter Lynch sa noe slikt som at «Det er tapt langt mer avkastning i å vente på korreksjoner, enn i korreksjonene selv». I Stolt er inntrykket at vi befinner oss i en periode der mange er avventende. Forståelig nok med inflasjon,
krig og klimaendringer rundt oss. Utfordringen er at vi alltid har vært omgitt av krig krakk og kriser. Tiden vi befinner oss i nå er kanskje ikke så spesiell som vi tenker, noen som denne illustrasjonen minner om. I mellomtiden stiger aksjer videre.

Likegyldighet til verdensproblemer er selvfølgelig ingen oppskrift, men negative nyheter kommuniseres så hyppig at det kan få paralyserende effekt på hverdagslige valg. Zen-modus gir visstnok en følelse av ro, fokus og indre fred. Kanskje er det
nettopp det vi trenger mer av – ikke bare for kortisolnivåets del, men for å i større grad ta del i verdiøkningen i aksjemarkedet.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC Services AB
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. april 2024) 129,50
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 530,5 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 7.3 - -
Sharpe Ratio
1.4 - -
Information Ratio
-1,1 - -
Tracking Error
6.3 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0.80 %
3 måneder 10.16 %
6 måneder 15.48 %
Hittil i år 12.04 %
12 måneder 14.84 %
siden oppstart (19.05.21) 29.50 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Nvidia 2,6 %
Novo Nordisk 2,5 %
Novartis 2,2 %
Shell 1,9 %
Broadcom 1,8 %
Siemens 1,7 %
Bank of China 1,5 %
Hyundai Motor 1,4 %
AstraZeneca 1,4 %
China Construction Bank 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 18,2 %
Informasjonsteknologi 15,1 %
Helse 10,8 %
Konsumvarer 10,8 %
Industri 10,5 %
Energi 9,6 %
Materialer 8,1 %
Telekom 6 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 2,3 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 258 10 %
Likviditet - 3 %
Total 353 100 %
Største beholdning
DB Frontier ETF 5,2 %
Minste beholdning
Mandatum 0,1 %
10 største land %
USA 22,3 %
Kina 7,9 %
Norge 7,9 %
UK 7,5 %
Sverige 5,9 %
Japan 5,2 %
Danmark 4,7 %
Sveits 3,9 %
Sør-korea 3,3 %
Frankrike 2,8 %
Valutafordeling %
USD 45 %
EUR 16 %
NOK 11 %
SEK 9 %
DKK 5 %
JPY 4 %
GBP 4 %
CHF 4 %
VND 1 %
CAD 1 %