English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Stolt Kapitalforvaltning

Som en fremvoksende og neste generasjons kapitalforvalter, søker Stolt Kapitalforvaltning alltid kontakt med personer som ønsker bidra til å utvikle en sterk og fremgangsrik organisasjon. Vi ser etter deg som er selvstendig tenkende, innovativ, og kontinuerlig ønsker å bli bedre innen interessefeltet ditt.

I Stolt Kapitalforvaltning omfavner vi den moderne organisasjonstankegangen, der strukturen er flat, åpenheten stor, interessene sammenfallende, og overbevisning om at de beste beslutningene gjøres i en et troverdighetsvektet samarbeid.

La oss høre fra deg dersom du ønsker du å ta del i oppbyggingen.