Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Kjøp Fond

Investering

Ønsker du god risikojustert avkastning på dine midler tilbyr vi vårt globale aksjefond Stolt Explorer.

Invester i Stolt Explorer

Bytt til Stolt Explorer

Eksisterende investeringer på en aksjesparekonto overføres enkelt til Stolt Explorer. Du vil da få en veldiversifisert global investeringsportefølje.

Flytt til Stolt Explorer

Sparing

Historisk sett har fondssparing over tid gitt bedre avkastning enn banksparing. Spørsmålet bør derfor ikke være om du skal spare i fond, men når du skal komme i gang.

Spar i Stolt Explorer