Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Anta at du sitter med denne informasjonsfordelen ved inngangen til 2023: Rentene vil fortsette å stige, mye og langt mer enn ekspertene spår. Det vil utvikle seg en bankkrise i USA. Den kinesiske økonomien vil gjenåpnes, men aktivitetsoppgangen skuffe. Krigen i Ukraina vil vedvare. Hva hadde du gjort med dine aksjer og fond? Få hadde bebreidet deg for et tvert salg. Ex-post hadde vi derimot kanskje måttet bebreide oss selv. For det har vært-, og tegner til å bli, et godt år for aksjemarkedet.

Stolt-forvalter Bernt Berg-Nielsen reiser hvert år til Omaha for å konsumere visdommen til Warren Buffett, førstehånds. Ett år uttalte Mr. Buffett: «Selv om du visste hvordan økonomien ville utvikle seg, så ville du ikke nødvendigvis kunne forutsi utviklingen i aksjemarkedet». Det rimer godt med våre egne erfaringer og tenkning. Eksempelvis finner vi debatten om hvorvidt vi vil få- eller eventuelt avverge, en resesjon i nærmeste fremtid, uinteressant som investeringspraktikere. Bedre da er det å forsøke å finne hint om fremtiden i aksjemarkedet selv, som i 2023 har fulgt et klassisk sesongmønster; et sterkt første- og andrekvartal, etterfulgt av et svakere tredjekvartal. Nå står vi står foran det fjerde og siste, som historisk er et nytt sterkt kvartal

Verdiutviklingen i Stolt Explorer A var -0,8% i september, og dermed +13,6% i år. Sørafrikanske GOLD FIELDS tynget avkastningen med et kursfall på -12% etter prosjektforsinkelse ved en ny gruve i Chile og svakere gullpris i takt med stigende realrenter. Norske ADEVINTA var derimot største positive bidragsyter med oppgang på hele +40% da selskapet bekreftet at man har mottatt et, hold deg fast: «ikke-bindende bud på en ikke-offentliggjort kurs», fra et Private Equity konsortium.

Stolt Explorer fokuserer utelukkende på store selskaper innen sine respektive verdensregioner. Store selskaper fordi disse typisk har en veletablert inntjeningsmodell, robust finansiell stilling og dermed mulighet til å drive god forretningsutvikling – også i et høyrenteklima. En bekreftelse på den styrken finner vi igjen i dagens utbyttegrad i porteføljen, som er 4,5%. I tillegg er mange av selskapene i stand til å foreta tilbakekjøp av egne aksjer, noe som øker overskuddet til oss gjenværende eiere. Og de aller største og beste har innimellom mulighet til å spinne ut divisjoner, i form av børsnoterte selskaper som står på egne ben. Denne ‘knoppskytingen’ som vi kaller det, har kommet fondet til gode i fem tilfeller og forventet ved ytterligere to anledninger kommende måned.

Selv med sesongmessig forventningsverdi om oppgang på rundt +4% i fjerde kvartal, kan finansielle stressfaktorer som høye renter, geopolitiske konflikter, eller mer sannsynlig – faktorer vi ikke har tenkt på, sette en stopper for hyggelig utvikling for det globale aksjemarkedet. Da er det fint å vite at Stolt Explorer har spredt eierskapet på mange store selskaper som har stått igjennom en storm tidligere, og som oftest kommet sterkere ut på andre siden.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. september 2023) 112,06
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 373,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,7 - -
Sharpe Ratio
1,3 - -
Information Ratio
-0,9 - -
Tracking Error
9,9 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -0,78 %
3 måneder -1,90 %
6 måneder 2,77 %
Hittil i år 13,57 %
12 måneder 17,16 %
siden oppstart (19.05.21) 12,06 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,6 %
Shell 2,3 %
Novo Nordisk 2,0 %
Equinor 1,9 %
Alibaba Group 1,5 %
Nvidia Corp 1,5 %
Siemens 1,5 %
Astrazeneca 1,4 %
China Construction Bank 1,4 %
Samsung Electronics 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 16 %
Helse 12 %
Informasjonsteknologi 12 %
Energi 11 %
Materialer 9 %
Konsumvarer 9 %
Industri 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 83 %
Indirekte eierskap (ETF) 364 10 %
Likviditet - 7 %
Total 456 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 4,8 %
Minste beholdning
EUROAPI 0,01 %
10 største land %
USA 18 %
Norge 13 %
Kina 9 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Danmark 5 %
Sveits 5 %
Sør-Korea 3 %
Frankrike 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
USD 44 %
NOK 19 %
EUR 11 %
SEK 8 %
DKK 5 %
CHF 5 %
GBP 4 %
VND 2 %
HKD 1 %
PLN 1 %