Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Basert på hvilket prinsipp, når vi ikke kan se annet enn forbedring bak oss, er det at vi kun skal forvente en forverring fremover? Da briten Thomas Babington Macaulay stilte dette spørsmålet, satte han fingeren på en interessant menneskelig egenskap; vår tilbøyelighet til å tenke at ting skal bli verre i fremtiden, til tross for at historien viser at ting stadig blir bedre - dramatisk mye bedre, for de aller fleste. Nesten 200 år har passert, men Macaulays spørsmål har på ingen måte mistet sin relevans.

I første utkast til denne forvalterkommentaren havnet vi ned et spor om hvorfor inflasjonen vil plage oss enda en stund, men hvordan det vil skape grobunn for bedre tider lengre frem. Videre om hvordan Stolt Explorer er aksjefondet du fortsatt skal ha tillit til gjennom konjunkturenes herjinger. Det sedvanlige altså; aktuell markedstematikk koblet med den faste konklusjonen. Men vi innså at det kanskje finnes et vel så viktig budskap for denne rapporten –  verdien av optimisme i seg selv.

Undertegnede hadde nylig en interessant opplevelse hos frisøren. En ellers så positiv gründer som gjerne diskuterer forretningsmodeller og ekspansjonsmuligheter mens han utfører sitt håndverk, var nå blitt fiksert på hvordan «de» bragte økonomien ned. Med viten og vilje. Jeg spurte hvem «de» var. Svaret var litt diffust, men myndighetene var iallfall blandet inn. Jeg forsøkte høflig å forklare samfunnsrollen sentralbankene har, men fikk ikke gehør. Det ble klart at «de» var koordinerte, og sammen bragte de prisene på aksjer og andre investeringsaktiva ned, slik at de i neste omgang kunne sikre seg disse eiendelene på billigsalg. Lett forfjamset over det konspiratoriske verdenssynet, og med erkjennelse om at egne argumenter ikke nådde frem denne dagen, kastet jeg et par navn ut i lufta – på Macaulay-type personer.

Håpet får være at han en dag streifer innom disse, med lysere tanker som resultat.

Stolt Explorer A hadde en verdinedgang på -1,5% i september. Størst negativt bidrag hadde de norske lakseoppdretterne SALMAR og MOWI som falt -39,0% og -29,5%. Størst positivt bidrag hadde det amerikanske helsevernselskapet JOHNSON&JOHNSON og sveitsiske ROCHE med oppgang på +8,4% og +7,7%.

I oktober ligger det an til porteføljeendringer som vil gi fondet ytterligere tilt mot verdibaserte  selskaper. På eksponeringsnivå er vurderingen den at risiko- avkastningsforhold har bedret seg betydelig ettersom markedene har falt, som gir et kvantitativt alibi for fondet til å gå til normal markedsvekt.

Det er forståelig at rådende prispress, fallende aksje- og eiendomspriser og tiltakende geopolitiske spenninger legger en demper på humør og verdenssyn. Men la oss forsøke å ikke gjøre det verre enn det er. Slike som Hans Rosling (video), Alain De Botton (podcast) og Matt Ridley (bok) fortjener en ekstra visitt i disse dager. Vi risikerer å måtte svare på spørsmålet til Macaulay med: Så finnes ikke.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. september 2022) 95,65
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 305,0 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -1,48 %
3 måneder -1,22 %
6 måneder -3,64 %
Hittil i år -10,82 %
12 måneder -7,58 %
siden oppstart (19.05.21) -4,35 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,5 %
Equinor 2,4 %
Novartis 2,4 %
Novo Nordisk 2,4 %
Shell 2,2 %
Nokia 2,0 %
China Construction Bank 1,8 %
Siemens 1,7 %
Astrazeneca 1,5 %
Norsk Hydro 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 14 %
Helse 14 %
Informasjonsteknologi 13 %
Energi 8 %
Industri 7 %
Konsumvarer 7 %
Telekom 6 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 4 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 71 69 %
Indirekte eierskap (ETF) 358 11 %
Likviditet - 20 %
Total 429 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,8 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 15 %
Norge 13 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
UK 6 %
Sverige 5 %
Tyskland 4 %
Danmark 4 %
Finland 4 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
NOK 33 %
USD 29 %
EUR 13 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
GBP 2 %
HKD 1 %
VND 1 %
TWD 1 %