Dersom en venter inntil en forstår eksakt hva som foregår – ja da er muligheten allerede forspilt. Utsagnets opphav er ukjent, men virker å være sant for mange av livets aspekter, spesielt innen investeringsfaget.

Investorer med lang og sterk historikk poengterer gjerne hvordan det å vite akkurat nok kan være det mest produktive i investeringsbeslutninger. For lite informasjon koblet med stor investeringsiver summeres gjerne til skuffende resultater. Motsatsen er overbevisningen om at mer informasjon og større detaljforståelse alltid leder til bedre investeringsresultater.

Ovenstående prinsipp er med oss inn i Stolt Explorer. Eksempelvis er eierskapet i Frontier-regionen en investering vi liker godt, uten at vi er opptatt av å kjenne alle aspekter rundt de 160 selskapene vi er eksponert til. Et relativt mindre overvåket investeringsområde (les; effisiens), koblet med demografisk vekst og attraktiv verdsettelse, gjør investeringen verdifull i våre øyne.

Etter syv strake oppgangsmåneder ble september den første hvor det globale aksjemarkedet handlet lavere (MSCI WORLD -4,1%). Kina stjal overskriftene da landets største boligbygger Evergrande, meldte om betalingsutfordringer i et boligmarked på retrett. Selskapets 300 milliarder dollar store gjeld, utgjør 2% av Kinas BNP. Risikoen knyttes til eventuelle vifteeffekter på en økonomi der boligsektoren utgjør nesten 30% av BNP. Til sammenligning utgjør USAs boligsektor rundt 18% av økonomien.

Stolt Explorer A hadde en verdinedgang på -2,6% i september. Valget om å operere med undervekt amerikanske- og overvekt nordiske aksjer hadde produktiv effekt på resultatet. ØRSTED, ADEVINTA og ATLAS COPCO hadde svakest kursutvikling i porteføljen med nedgang på henholdsvis -16%, -14% og -11%. EQUINOR var porteføljeselskapet med størst oppgang i perioden. Både olje og gasspriser har steget kraftig den siste tiden, som ga +21% oppgang i aksjekursen. NORDEA og NORSK HYDRO bidro også positivt med oppgang på rundt 10% hver.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. september 2021) 103,50
Utbytteutdeling Nei
Forvaltningskapital (millioner) 267,5 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift 1,95%
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -2,58 %
3 måneder -0,31 %
6 måneder - %
Hittil i år +3,50 %
12 måneder - %
siden oppstart (19.05.21) +3,50 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

Fondet vil avstå fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
SIEMENS 2,4 %
ROCHE HOLDING 2,3 %
NOVARTIS 2,1 %
NOVO NORDISK 1,9 %
NORSK HYDRO 1,6 %
TESLA MOTORS 1,6 %
EQUINOR 1,6 %
NORDEA 1,5 %
ASML HOLDING 1,4 %
ALPHABET A 1,4 %
Sektorfordeling %
INDEKSFOND 22 %
KONTANTER 17 %
INFORMASJONSTEKNOLOGI 11 %
HELSE 9 %
INDUSTRI 8 %
KONSUMVARER 8 %
TELEKOM 7 %
FINANS 7 %
FORBRUKSVARER 4 %
MATERIALER 3 %
ENERGI 3 %
FORSYNINGSSELSKAPER 1 %
10 største land %
USA 17 %
NORGE 13 %
SVERIGE 7 %
SVEITS 6 %
DANMARK 6 %
TYSKLAND 5 %
KINA 3 %
VIETNAM 3 %
TAIWAN 2 %
NEDERLAND 2 %
Valutafordeling %
USD 40 %
NOK 30 %
SEK 10 %
EUR 8 %
CHF 6 %
DKK 6 %
GBP 1 %