Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
En universell sannhet er at positiv endring for det meste er et «innenfra og ut» fenomen. Hvis du vil redde verden start med å redde deg selv. Kabinpersonalets påminnelse om å «ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre» er altså mer enn en sikkerhetsinstruks. Ellers så har selskapene i Stolt Explorer avlevert rapporter siden sist. Fasit: Den mye omtalte, forestående lovede resesjonen av mange økonomer, er alle andre steder å finne enn i selskapenes regnskaper.

Politikk får sjelden spalteplass her fordi det har lite å gjøre med hvordan Stolt investerer. Investeringsresultatene vil naturligvis påvirkes av politiske avgjørelser og endringer, men har liten nytteverdi som del av vår investeringsprosess. I lys av siste tids utvikling i Midtøsten finner vi det likevel verdt å nevne, at geopolitiske konflikter ofte hviler på problematikken som her er gjennomgangstema: Trangen til å ønske å påvirke og styre forhold (les redde verden) i andres hjem – uten nødvendigvis å ha stell i eget hjem.

Mange investorer ser ut til å være rammet av den samme misforståelsen ved å basere investeringsavgjørelsene på «makroforhold». Den holdbare strategien ser derimot ut til å være forankret i «mikroforhold» – tendensen om at solide selskaper kommer seg gjennom krig og kriser, oftest sterkere ut på den andre siden, mens mindre solide selskaper ikke vil kunne reddes til tross for positive makroforhold.

Verdiutviklingen i Stolt Explorer A var +0,1% i oktober, og dermed +13,7% hittil i år. Sørafrikanske GOLD FIELDS var største positive bidragsyter med +25% kursstigning. Markedet tok godt imot nyheten om bytte av CEO, som i kombinasjon med oppgang på +9% i gullprisen skapte et positivt bakteppe.

Største negative bidragsyter var kinesiske BAIDU. Selskapet opplevde kursfall på -18% etter bekymringer om svakere reklameinntekter fra søkemotorvirksomheten og lavere aktivitetsnivå innen skylagring.

Oktober kjennetegnes som en av fire «eksamensmåneder» for selskapene i forbindelse med kvartalsrapportering. Karakteren denne gang står til M på overordnet nivå. Eksempelvis leverte opp imot 80% av amerikanske selskaper bedre resultater enn ventet. Den mye omtalte resesjonen er tilsynelatende alle andre steder å finne enn i selskapenes bøker. Fondet ble gavnet av ‘knoppskyting’ også i oktober da sveitsiske Novartis spant ut Sandoz og finske Sampo spant ut Mandatum. Vi betrakter denne type spesialutdelinger som bidrag på linje med utbytter og tilbakekjøp; som del av totalavkastningen ved å eie store solide selskaper.

Poeten Rumi, fra dagens Tadsjikistan, forsto viktigheten av mikroforhold allerede på 1200-tallet. «I går var jeg smart, så jeg ville forandre verden. I dag er jeg klok, så jeg forandrer meg selv», skal han ha sagt. I Stolt forsøker vi å ha disse ordene i mente ved å konsentrere oss om aspekter vi kan kontrollere, med investeringer i selskaper som igjen fokuserer på det de kan kontrollere.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. oktober 2023) 112,14
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 376,0 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,7 - -
Sharpe Ratio
1,3 - -
Information Ratio
-0,7 - -
Tracking Error
9,2 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,07 %
3 måneder -0,80 %
6 måneder -0,56 %
Hittil i år 13,65 %
12 måneder 17,33 %
siden oppstart (19.05.21) 12,14 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,4 %
Shell 2,4 %
Novo Nordisk 2,2 %
Equinor 2,0 %
Alibaba Group 1,5 %
China Construction Bank 1,5 %
Aker BP 1,4 %
Samsung Electronics 1,4 %
Nvidia 1,4 %
Bank Of China 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 18,4 %
Informasjonsteknologi 12,2 %
Helse 11,8 %
Energi 11,6 %
Konsumvarer 10,6 %
Materialer 8,8 %
Industri 8,5 %
Telekom 5,9 %
Forbruksvarer 5,9 %
Forsyningsselskaper 2,4 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 245 10 %
Likviditet - 3 %
Total 340 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 4,8 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,02 %
10 største land %
USA 21,1 %
Norge 10,7 %
Kina 8,8 %
UK 7,8 %
Sverige 5,4 %
Danmark 4,5 %
Sveits 4,5 %
Sør-Korea 3,0 %
Frankrike 2,9 %
Japan 2,9 %
Valutafordeling %
USD 47 %
NOK 15 %
EUR 11 %
SEK 8 %
DKK 5 %
CHF 5 %
GBP 4 %
JPY 3 %
VND 1 %
PLN 1 %