Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Hva ville du helst foretrukket: En investering med deilig stabil utvikling over mange år, avløst av et plutselig og skjebnesvangert verdifall, eller en investering med tidvise luftige svingninger, men fri for det fatale? Med fasiten i hånd svarer du naturligvis ‘det siste’. Hvorfor velge det stabile når det likevel var en illusjon! Men sjelden har vi fasit i forkant. Vi er underveis. Og underveis klynger vi oss til det trygge alternativet. Mer om det, og en interessant kunngjøring om Stolt Explorer i denne rapporten.

I boka The Black Swan beskriver forfatter Nassim Taleb hvordan vi ofte trekker slutninger om hvordan verden fungerer basert på individuelle opplevelser, begrenset både i lengde og mengde. Dette er en tankefelle vi bør ta på alvor. Eksemplifisert ved kalkunen som nyter forutsigbarheten ved jevnlig foring. Følelsen av stabilitet og trygghet forsterkes for hver dag som går når den mottar næring fra vennlige mennesker som «ivaretar dens beste interesser». På ettermiddagen onsdag før Thankgiving skjer det i midlertidig noe uventet. En hendelse av ikke-ubetydelige karakter velter om på alt.

Kalkunproblemet er blitt aktualisert for alle involvert med investeringer den siste tiden. Spesielt for dem engasjert i antatt trygge investeringer, slike som eiendom og obligasjoner. Vi har lenge blitt foret med lave og fallende renter, og mange har glemt at Thanksgiving, eller renteoppgang om du vil, kan snu opp-ned på våre slutninger om hvordan verden fungerer.

Ovennevnte kunngjøring er at Stolt Explorer nå beveger seg mot normal vekting. Fondet har undervektet markedet siden oppstart for 18 måneder siden, i påvente av markedsfall. Og markedsfall har vi fått. Nå sysselsettes kontantandelen, som har snittet i overkant av 15%, sakte, men sikkert inn i de delene av investeringsuniverset vi vurderer spesielt attraktive.

I oktober utviklet Stolt Explorer A seg med -0,1%. Amerikanske META (Facebook) sammen med kinesiske TENCENT og ALIBABA hadde størst negativt bidrag med fall på henholdsvis -34,4%, -26,3% og -24,6%. Størst positivt bidrag hadde YARA sammen med amerikanske JPMORGAN og AT&T med oppgang på henholdsvis +21,1%, +16,1% og +15,6%.

Porteføljeendringer resulterte i økt vekt mot energi- og finansselskaper. Blant dem amerikanske EXXON, CHEVRON og Warren Buffets BERKSHIRE. Kinesiske selskaper opplevde å bli dumpet over en lav sko i lys av president Xi Pings forlengede presidentskap. Hvis det er én ting historien om fremvoksende markeder har lært oss, så er det at en må våge å investere når konsensus har gitt opp. I Stolt er vi entusiastiske til fremvoksende markeder, og tiltagende så, i lys av sist tids verdifall. Forsikringsselskapet PING AN sammen med teknologiselskapene BAIDU og JD.COM er nye i porteføljen.

Siden du har funnet veien til denne rapporten, er vi ikke spesielt bekymret for deg. Likevel kunne flere hatt godt av å vite, at en global, godt diversifisert aksjeportefølje, har avkastning- og risikokarakteristikker som andre investeringsalternativer har vanskelig for å hamle opp med over tid. Luftige svingninger på veien ja, men mindre sannsynlighet for en kalkunopplevelse.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. oktober 2022) 95,58
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 305,5 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -0,07 %
3 måneder -2,66 %
6 måneder -3,94 %
Hittil i år -10,89 %
12 måneder -8,20 %
siden oppstart (19.05.21) -4,42 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Equinor 2.5 %
Novartis 2.4 %
Shell 2.3 %
Roche 1.9 %
Aker BP 1.8 %
China Construction Bank 1.6 %
Norsk Hydro 1.5 %
AstraZeneca 1.5 %
Bank of China 1.5 %
Novo Nordisk 1.4 %
Sektorfordeling %
Finans 16 %
Helse 13 %
Energi 12 %
Informasjonsteknologi 11 %
Konsumvarer 9 %
Industri 8 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Materialer 5 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 82 77 %
Indirekte eierskap (ETF) 359 10 %
Likviditet - 13 %
Total 441 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,3 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 17 %
Norge 15 %
Kina 9 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 4 %
Tyskland 3 %
Finland 3 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
USD 37 %
NOK 28 %
EUR 11 %
SEK 9 %
CHF 5 %
DKK 4 %
GBP 3 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %