Ser du likhetene mellom aksjemarkedet og toppfotball? De er overalt. Begge blant de mest engasjerende sportene av vår tid; bestående av spillere, lag, ledere, eiere, supportere, kommentatorer og regulatører. Konkurransefelter der intensiteten øker jo nærmere arenaens kjerne du kommer. Mange vil dit. Anstrengelsen er stor og forsøkene tapre. De færreste når til topps. Vinnerne stikker av med alt.

Stolt Explorer spiller rollen som eier i aksjesporten. Vi tror vi lykkes best som eier når vi opererer så nære sportens realiteter som mulig. En av realitetene er den om at kun et fåtall selskaper står for all verdiskapningen over tid. Siden 1926 er det kun 1,000 av de nærmere 25,000 amerikanske børsnoterte selskapene som forklarer hele avkastningen for landets aksjemarkedet.

En annen realitet, vel så brutal, er den om at vinnerne vanskelig kan identifiseres i forkant. Stolt Explorer håndterer disse ved å investere bredt, og ved å ta i bruk en utvelgelsesmetodikk som ligner mer på Darwins evolusjonsteori enn finansanalysene vi ble lært på MBA-studiet.

Aksjer eller fotball; forsøkene mot toppen er aldri forgjeves. Vi må fortsette å tiljuble nye initiativer som søker å bidra til bedre produkter, tjenester eller finter og kombinasjonsspill. TESLA er et slikt initiativ, et selskap som er med å drive verden fremover. Aksjekursen satte nye høyestenoteringer i oktober, løftet av imponerende veksttall. Der andre bilprodusenter måtte melde om lavere salg som følge av mangel på databrikker, nøt TESLA godt av sin egenproduserte, og solgte over 70% flere biler enn året før. «Gigafactory» i Berlin og Texas venter rundt neste sving, som sikrer 50% årlig produksjonsvekst i mange år fremover.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,6% i oktober. Kinesiske myndigheter kalte situasjonen i eiendomsmarkedet «Kontrollerbar». Budskapet ble kjøpt og aksjemarkedet hentet seg inn. FACEBOOK, IBM og INTEL hadde svak utvikling, mens TESLA (+39%), NVIDIA (+19%) og MICROSOFT (+14%) bidro godt til fondets positive totalresultat denne høstmåneden.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. oktober 2021) 104,12
Utbytteutdeling Nei
Forvaltningskapital (millioner) 284,7 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift 1,95%
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned +0,62 %
3 måneder -0,75 %
6 måneder - %
Hittil i år +4,12 %
12 måneder - %
siden oppstart (19.05.21) +4,12 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

Fondet vil avstå fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
ROCHE HOLDING 2,2 %
SIEMENS 2,2 %
TESLA MOTORS 2,0 %
NOVARTIS 2,0 %
NOVO NORDISK 2,0 %
MICROSOFT 1,5 %
EQUINOR 1,4 %
NORSK HYDRO 1,4 %
ALPHABET 1,4 %
ASML HOLDING 1,4 %
Sektorfordeling %
FINANS 15 %
INFORMASJONSTEKNOLOGI 12 %
TELEKOM 12 %
KONSUMVARER 11 %
HELSE 9 %
INDUSTRI 8 %
FORBRUKSVARER 6 %
ENERGI 5 %
MATERIALER 4 %
EIENDOM 1 %
FORSYNINGSSELSKAPER 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 57 64 %
Indirekte eierskap (ETF) 342 21 %
Likviditet 7 14 %
Total 406 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 11,40 %
Minste beholdning
UNILIVER 0,50 %
10 største land %
USA 18 %
NORGE 12 %
SVERIGE 7 %
KINA 6 %
SVEITS 5 %
DANMARK 5 %
TYSKLAND 4 %
VIETNAM 3 %
TAIWAN 2 %
NEDERLAND 2 %
Valutafordeling %
USD 44 %
NOK 28 %
SEK 9 %
EUR 8 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 1 %