Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
La oss litt forenklet si at det er to hovedgrunner til å forfølge materialistisk rikdom: 1. for å stilne ens økonomiske bekymringer. 2. for å heve ens status i samfunnet. Uavhengig av den enkeltes motivasjon, er den viktigste faktoren bak eventuell oppnåelse knyttet til samme fenomen: Rentesrenteeffekter. 1. januar 2024 ville den største eksponenten av rentesrenteeffekter ha fylt 100 år. Deler av denne rapporten vies til å minnes Charlie Munger og hans investerings- og livsvisdom.

Kapitalforvaltere gir gjerne på denne tiden av året en spådom for kommende år – en kalkulert gjetning på fremtidig markedsutvikling. Regnestykket kan ofte se slik ut: Inflasjonsutsikter pluss inntjeningsforventninger pluss sentralbankgjetninger er lik 10% børsoppgang. Intensjonen bak spådommen er god (investor skal forbli investert), men treffsikkerheten er dårlig – for ikke å si tilfeldig. Dermed øker risikoen for at investor likevel ikke forblir investert, når tiden avslører effekten av denne praksisen.

En alternativ og sannsynligvis bedre måte å finne ro og overbevisning med ens investeringer, er å tenke på aksjer og fondsandeler som eierskap i selskaper. Fortrinnsvis gode og profitable selskaper. Da kan man verdsette at en eier en liten del av selskapet hver eneste dag, vel vitende om at verdier skapes, heller enn å spekulere i fremtidens kursutvikling.

Ovennevnte tilnærmingen hevdes også å være bedre for kortisolnivået til investor. Kanskje var det derfor Charlie Munger ble 99 år gammel. Warren Buffets investeringspartner forsto den langsiktige verdien av å investere i lønnsomme selskaper
som også kunne vokse. Resultatet: $30m ble forvandlet til $530bn fra 1965 og frem til i dag. Tiden er gode selskapers venn. Stolt Explorer forblir eier i Berkshire Hathaway i trygg forvisning om at dets struktur og kultur er bygget for å vare.

Verdiutviklingen i Stolt Explorer A var +4,0% i november. Hittil i år er avkastningen +18,1%. Argentinske aksjer steg kraftig etter presidentvalget av høyre-liberale Milei. Valgkampløfter om mer markedsvennlige økonomisk politikk og dollarisering av økonomien for å stagge inflasjon, har gitt håp om en bedre økonomisk utvikling i landet. Fondet nøt særlig godt av oppgangen på +67% i det argentinske oljeselskapet YPF, der ny sjef ble utpekt og staten signaliserte nedsalg av sin 51% eierandel. Positivt bidro også tyske SIEMENS med kursoppgang på +23%. Kvartalsrapporten viste +6% økning i ordreinngang, høyere utdeling til aksjonærene og signaler om sterkere vekst. Største negative bidragsyter var ALIBABA som falt -12%. Avknoppingen av skylagringsvirksomheten er lagt på is samtidig som de mister markedsandeler til konkurrenten PDD.

Små steg, i riktig retning, på kontinuerlig basis, kjennetegner rentesrenteeffekten. Munger gjorde et poeng ut av at den gjaldt for mer enn det finansielle; også ens relasjoner, kunnskap og helse. «Once you have it going for you, the main rule is, never to interrupt it» skal han ha sagt. Som nysgjerrig og lærevillig ønsket han at andre innså verdien av å lese bøker på tvers av fagområder; «There are answers worth billions of dollars in a $30 history book». Før Munger gikk bort rakk han å bidra til ferdigstillelsen av andreutgaven av sin biografi Poor Charlie’s Almanack. Vi lenker her til en gratis online versjon av boken.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. november 2023) 116,57
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 414,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,0 - -
Sharpe Ratio
1,2 - -
Information Ratio
-0,8 - -
Tracking Error
9,5 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 3,95 %
3 måneder 3,21 %
6 måneder 2,59 %
Hittil i år 18,14 %
12 måneder 15,56 %
siden oppstart (19.05.21) 16,57 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,3 %
Novo Nordisk 2,1 %
Shell 2,1 %
Equinor 1,7 %
Siemens 1,7 %
Nvidia 1,5 %
Samsung Electronics 1,5 %
China Construction Bank 1,4 %
Bank Of China 1,4 %
Broadcom 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 18,3 %
Informasjonsteknologi 13,6 %
Helse 11,4 %
Konsumvarer 10,5 %
Energi 10,4 %
Industri 10,2 %
Materialer 8,6 %
Telekom 6,0 %
Forbruksvarer 5,7 %
Forsyningsselskaper 2,3 %
Eiendom 0,6 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 88 %
Indirekte eierskap (ETF) 245 10 %
Likviditet - 2 %
Total 340 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 4,8 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,02 %
10 største land %
USA 21,0 %
Norge 9,7 %
Kina 8,3 %
UK 7,3 %
Sverige 5,8 %
Japan 4,9 %
Danmark 4,6 %
Sveits 4,4 %
Australia 2,8 %
Frankrike 2,8 %
Valutafordeling %
USD 44 %
EUR 16 %
NOK 12 %
SEK 8 %
DKK 5 %
CHF 4 %
JPY 4 %
GBP 4 %
VND 2 %
CAD 1 %