Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
La oss først stilne din nysgjerrighet med å fortelle at Stolt Explorer hadde god verdiutvikling i november. Et løft på over 5% ble drevet av sterk utvikling i fremvoksende markeder, særskilt Kina. Forvalterkommentaren tro må vi først innom viktigere ting enn det kortsiktige perioderesultatet. Mange investorer snubler ut av 2022 i ruin, eller med følelsen av ruin. Noen få går høyreist ut i hybris. Hvis ingen av disse ytterpunktene resonnerer – komplimenter til deg! Du kan gå det nye året i møte med visshet om at god risikospredning og realistiske forventninger er en oppskrift som vil tjene deg vel også fremover.

2022 var året der konsentrasjonsrisiko igjen kom til syne. Avhengig av investorers preferanse for stil, som verdi eller vekst, eller sektor, som energi eller teknologi, tok porteføljen vidt forskjellig retninger. Energiselskaper målt ved MSCIs sektorindeks viste en oppgang på over 50% ved inngangen til desember. Teknologisektoren derimot, har opplevd stor nedgang; -25%.

I Stolt takler vi denne problematikken med en adaptiv forvaltningsmetodikk. Siden uttrykket ‘det er vanskelig å spå – især om fremtiden’ gjelder både for deg og for oss, kommer vi best fra det over tid ved å investere i selskaper som kan vise til positiv utvikling. Stilmessig og geografisk favoriseres selskapstyper og regioner som i lengre tid har underprestert relativt til sine langsiktige fundamentale utsikter.

Eksempelvis vektet sektoren ENERGI kun 4% i Stolt Explorer ved inngangen til 2022. Gjennom året har vekten økt til 11% gjennom en kombinasjon av verdioppgang og stadig tilsig av nye selskaper.

I november utviklet Stolt Explorer A seg med +5,5%. Kinesiske aksjer hentet seg inn og var de største bidragsyterne til verdioppgangen. Forsikringsselskapet PING AN steg +46,4%. Netthandleren JD.COM la på seg +45,2%, mens teknologiselskapet TENCENT sluttet perioden +35,2% høyere. I andre enden av skalaen var TESLA, AMAZON og APPLE med verdifall på henholdsvis -19,0%, -10,8% og -8,5%.

Porteføljeendringer resulterte i en større andel selskaper innen sektoren MATERIALER. Australske FORTESCUE, sør-afrikanske IMPALA og chilenske QUIMICA er blant de nye selskapene. Fellestrekket er utvinning av nyttige metaller og mineraler. Ikke mange selskaper innen denne undersektoren møter Stolts bærekraftskrav. De ovennevnte gjør det.

Å befinne seg i en følelsesmessig randsone er glimrende opphav til læring. En nedstemt investor lærer i dag. Investoren med hybris vil lære snart. Mark Twain sa det godt: Det er ikke det vi ikke vet, som skaper problemer for oss, men det vi er sikre på, som likevel ikke er tilfelle.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. november 2022) 100,87
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 324,4 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,2% - -
Sharpe Ratio
-0,7 - -
Information Ratio
0,1 - -
Tracking Error
10,0 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 5,53 %
3 måneder 3,89 %
6 måneder 1,35 %
Hittil i år -5,96 %
12 måneder -5,53 %
siden oppstart (19.05.21) 0,87 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Equinor 2,4 %
Novartis 2,3 %
Shell 2,2 %
Aker Bp 1,8 %
Roche 1,7 %
China Construction Bank 1,6 %
Alibaba Group 1,6 %
Norsk Hydro 1,6 %
AstraZeneca 1,5 %
Siemens 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Helse 13 %
Energi 11 %
Informasjonsteknologi 11 %
Materialer 10 %
Konsumvarer 9 %
Industri 9 %
Forbruksvarer 5 %
Telekom 5 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 86 80 %
Indirekte eierskap (ETF) 359 10 %
Likviditet - 10 %
Total 445 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,5 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 16 %
Norge 15 %
Kina 8 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 4 %
Tyskland 3 %
Finland 3 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
USD 39 %
NOK 25 %
EUR 11 %
SEK 9 %
CHF 5 %
DKK 4 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %