Forvalterkommentar | Stolt Explorer A
Når vi ser tilbake så langt historikken tar oss, åpenbarer det seg et tydelig mønster ved aksjemarkedets utvikling. Det kryper standhaftig høyere over tid, men avbrytes periodevis av brå og spektakulære fall. Vi kjenner det igjen ved uttrykket «trappa opp - heisen ned». Forklaringen bak fenomenet spares til en lengre rapport, men la oss si at det har med grunnleggende menneskelige instinkter å gjøre.

Stolt Explorer har et mandat som gjør fondet i stand til å takle fenomenet på et mer produktivt vis enn mange. En sjelden gang vil vi undervekte eller overvekte eksponeringen
mot markedet. Et kraftfullt verktøy hvis brukt korrekt. Vi bringer det opp nå på grunn av aktualiteten; Stolt Explorer er undervekt markedet. Det må ikke misforstås som en spådom om en snarlig heistur. Det er en bevisst posisjonering som gjør oss forberedt, som en Explorer, på ulike typer markedsklima fremover. Slik holder vi trygg progresjon på vei mot større mål.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +2,7% i november. Den amerikanske trioen NVIDIA, MICRON og APPLE presterte best denne perioden med oppgang på henholdsvis +37%, +30% og +18%. Kinesiske ALIBABA, danske VESTAS og norske MOWI trakk ned med fall på -15 til -17%.

Dollaren styrket seg mot norske kroner med +7%, noe som hjalp fondet til et ytterligere bedret resultat.

Inngangen til desember markerer seks måneder med drift siden fondslanseringen i mai i år. Og akkurat som det er i tidligste laget å dømme Jakob Ingebrigtsen etter første 100- meter når det skal løpes 15, så er det lite fornuftig å si om et fondsresultat rett etter startskuddet. Tidlig i løpet er det interessante hvorvidt oppkjøringen var god. I Stolts tilfelle var den det. Treningsgrunnlaget er godt. Vi tar likevel med oss at første tilbakemeldinger er positive; +7% oppgang og forholdsvis lave svingninger siden start, svarer godt til vår investeringshypotese.

Over tid vil resultatet være en funksjon av kvaliteten på investeringsprosessen. Her jobbes det kontinuerlig for at andelseierne skal belønnes av vårt målrettede arbeid.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. november 2021) 106,77
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 313,8 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift 1,95%
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 2,65 %
3 måneder 0,65 %
6 måneder 6,77 %
Hittil i år 6,77 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) 6,77 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche Holding 2,2 %
Siemens 2,1 %
Tesla Motors 2,0 %
Novo Nordisk 1,9 %
Novartis 1,8 %
Samsung Electronics 1,5 %
China Construction 1,5 %
Microsoft 1,4 %
Apple 1,4 %
Equinor 1,4 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 14 %
Finans 14 %
Konsumvarer 10 %
Telekom 9 %
Helse 9 %
Industri 8 %
Forbruksvarer 5 %
Materialer 4 %
Energi 4 %
Eiendom 1 %
Forsyningsselskaper 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 58 61 %
Indirekte eierskap (ETF) 358 20 %
Likviditet - 19 %
Total 416 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 10,5 %
Minste beholdning
UNILIVER 0,5 %
10 største land %
USA 18 %
Norge 11 %
Sverige 6 %
Kina 6 %
Sveits 5 %
Danmark 5 %
Tyskland 4 %
Vietnam 3 %
Taiwan 2 %
Nederland 2 %
Valutafordeling %
USD 37 %
NOK 30 %
SEK 8 %
EUR 8 %
CHF 5 %
DKK 5 %
VND 3 %
TWD 2 %
HKD 1 %
GBP 1 %