Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Leste du den fantastiske nyheten om at 125,000 mennesker ble løftet ut av fattigdom i går? Ikke vi heller. Grunnen er at den sannsynligvis aldri ble omtalt. Men det var tilfelle. Det har faktisk vært tilfelle hver dag, i flere tiår. Gode nyheter er underkommunisert. Denne rapporten belyser den viktigste ferdigheten innen investeringer og hvordan flere av Stolt Explorers porteføljeselskaper fortalte om operasjonell progresjon med påfølgende verdistigning i mars.

Inflasjon, resesjon, krig, krakk og krise er ord som dominerer i media. En norsk næringslivsavis gir typisk 5 ganger flere treff på søk av negativt ladede ord for hvert positive. Står det virkelig så dårlig til? Vel, de ovennevnte er reelle problemer. Men skal
vi tro historien – vår beste veileder, så er de både nødvendige og forbigående, på den etablerte trenden om en bedre verden for de aller fleste.

Vi vil ikke underspille verdien av å velge aksjefond av høy kvalitet, men den største risikoen mellom deg og investeringssuksess hviler likevel på hvorvidt du kan holde ut med pessimistiske spådommer uten å selge dine fondsandeler. Mye av jobben er gjort dersom næringslivsavisen i ny og ne legges til side, til fordel for medium som belyser de mange strukturelle positive utviklingstrekkene som pågår. Prøv Matt Ridleys The Rational Optimist, eller Yuval Hararis Sapiens.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +3,5% i mars. Sektoren TEKNOLOGI utviklet seg sterkest med oppgang på +10,8%. Amerikanske INTEL utmerket seg innen sektoren og steg 32,1%. Sektoren ENERGI opplevde svakest utvikling med fall på -4,2%. EQUINOR utmerket seg innen sektoren med verdinedgang på -6,7%.

Mars ble ellers preget av uro i banksektoren. Fravær av nisje eller kontinentaleuropeiske banker i porteføljen gjorde at Stolt Explorers finanseksponering sto seg godt til tross. Eksempelvis opplevde porteføljeselskapet JPMORGAN økte innskudd i kjølvannet av problematikken blant de mindre bankene. De kinesiske bankene ble ikke berørt og fortsatte oppgangen som ble påbegynt i oktober i fjor fra svært underprisede nivåer.

Fondets nest største posisjon, det sveitsiske helse- og bioteknologiselskapet NOVARTIS meldte om lovende testresultater i et forskningsprogram for behandling av tidlig stadium av brystkreft. Aksjen steg +8%. Kinesiske ALIBABA steg +14% da det kunngjorde at det vurderer å stykke opp selskapet i 6 separate enheter. Annonseringen i seg selv kan tolkes som at kinesiske myndigheter vil tillate selskaper større fleksibilitet i å synliggjøre aksjonærverdier, etter en lengre periode med fokus på sterke reguleringer.

Den viktigste ferdigheten innen investeringer er å forbli en ‘rasjonell optimist’. Verden går beviselig fremover, noe som burde vært kringkastet oftere og bredere av mange grunner, men i investeringsøyemed for å øke sannsynligheten (og senke pulsen) for at vi forblir investert gjennom tykt og tynt.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mars 2023) 109,04
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 351,6 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,7 - -
Sharpe Ratio
0,7 - -
Information Ratio
-0,8 - -
Tracking Error
10,0 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 3,48 %
3 måneder 10,51 %
6 måneder 12,31 %
Hittil i år 10,51 %
12 måneder 9,59 %
siden oppstart (19.05.21) 9,04 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,4 %
Shell 2,1 %
Alibaba 1,8 %
Novo Nordisk 1,8 %
Equinor 1,7 %
Siemens 1,7 %
China Construction Bank 1,7 %
Norsk Hydro 1,6 %
Bank Of China 1,5 %
AstraZeneca 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Helse 12 %
Informasjonsteknologi 12 %
Materialer 11 %
Industri 10 %
Energi 10 %
Konsumvarer 9 %
Telekom 8 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 91 86 %
Indirekte eierskap (ETF) 358 10 %
Likviditet - 4 %
Total 449 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,3 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 16 %
Norge 13 %
Kina 11 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 5 %
Korea 4 %
Finland 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 48 %
NOK 13 %
EUR 12 %
SEK 9 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %