Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Vi hadde et annet tema i tankene for denne rapporten, inntil et forsideoppslag i en næringslivsavis fikk oss til å prioritere om. En stor norsk kapitalforvalter valgte å legge ned et bransjefokusert aksjefond etter en periode med svak utvikling, og i stede akselerere tilbudet av såkalte bærekraftige fond. 18 måneder senere ser beslutningen i beste fall «uheldig» ut. Det er i midlertidig uttalelsen bak beslutningen som er kimen til vårt temabytte. Forsiktig parafrasert: «Som en kommersiell aktør valgte vi å lytte til kundene – som heller ønsket seg enda mer av siste tids vinnerfond».

Når du kommer til Stolt og betror oss med din kapital, skal du ha tillit til at det finnes kompetanse om hvordan denne kapitalen best mulig skal forvaltes. På samme måte er undertegnede, ved behov, opptatt av at legen lytter til min opplevelse av plagene. Men det er legen som besitter den relative kunnskapsfordelen, og derfor er ansvarlig for å stille diagnose og gi best mulig behandling, i lys av oppdatert vitenskap og praksis.

Å snu seg til ekspertise for veiledning, innebærer alltid to-veis kommunikasjon. Essensielt er den gjensidige forståelsen om at eksperten på et tidspunkt må tre fram og demonstrere sin ekspertise. Det blir fort et stygt resultat (eller skue) dersom han lar den nakne keiseren passere forbi i stillhet.

Stolt Explorer hadde en verdioppgang på +0,2% i mars. Sterkest utvikling hadde TESLA, AKER BP og EQUINOR, som steg +23,6%, +20,9% og +18,9%. I motsatt retning trakk

SCHIBSTED og ADEVINTA som falt -17,4% og -14,4%. I et risikoperspektiv ble russiske GAZPROM nær fullt nedskrevet. Porteføljevekten er inn i april 0,1%.

Likviditet er en av få ubestridte drivere bak retningen i aksjemarkedet. Fravær av børsnoteringer og emisjoner gjennom første kvartal har bedret likviditetssituasjonen, og kan være med å forklare gjeninnhentingen for aksjer siden medio mars.

I april ligger det an til porteføljeendringer som vil gi Stolt Explorer ytterligere eksponering til energiselskaper, på bekostning av de teknologirelaterte. Moderat defensiv porteføljeprofil opprettholdes.

Historien er full av uheldige eksempler på «kommersielle aktører» som er mer opptatt av å tilby kunden det den ønsker i nuet, fremfor det han trenger i lengden. Hvis reell bærekraft skal oppnås, må vi minne hverandre på hvor vippepunktene går.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mars 2022) 99,50
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 305,2 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,95 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,24 %
3 måneder -7,23 %
6 måneder -6,20 %
Hittil i år -7,23 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) 0,50 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,5 %
Equinor 2,2 %
Novartis 2,2 %
Novo Nordisk 2,1 %
Tesla Motors 2,1 %
Nokia 2,0 %
Norsk Hydro 2,0 %
Siemens 2,0 %
China Construction Bank 1,9 %
Apple 1,6 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 17 %
Finans 14 %
Helse 12 %
Konsumvarer 10 %
Telekom 10 %
Industri 8 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 5 %
Energi 4 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 59 70 %
Indirekte eierskap (ETF) 357 19 %
Likviditet 11 %
Total 416 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 9,9 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 20 %
Norge 15 %
Sverige 6 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
Danmark 4 %
Tyskland 4 %
Vietnam 3 %
Finland 3 %
Sør-Korea 3 %
Valutafordeling %
USD 40 %
NOK 26 %
EUR 10 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 3 %
TWD 2 %
GDP 1 %
HKD 1 %