Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Siste tids utvikling for globale aksjer og Stolt Explorer er en påminnelse om verdien av å være investert gjennom tykt og tynt. Marked og fond har løftet seg opp imot +20%, eller «tre årsavkastninger» om du vil, bare siden de korte oktoberdagene for syv måneder siden. Det i en tid hvor usikkerhet og risiko har syntes å være høyere enn ellers. Aktualisert er også nytten av aksjeeksponering i annen valuta, som gir kjøpekraftsbeskyttelse mot en stadig svakere krone.

Investeringer i aksjer og fond gir anledning til uendelig taktikkeri. Spørsmålet er hvilket nivå som er sunt. Skal man redusere eksponering i dag i påvente av bedre kurser i morgen, eie mer av fondet man tror mest på eller mer av selskapet der ledelsen nettopp leverte en imponerende presentasjon? Hvor er skjæringspunktet der vi går fra å «utsmarte» markedet til å «utsmarte» oss selv? Svaret er at taktikk, om enn hvor gøy og spennende, gjør mindre for oss i lengden enn vi liker å tro.

Som forvalter har vi i Stolt en klar holdning om at strategiske og prinsipielle beslutninger tar oss langt på vei, men det nøles ikke med taktiske grep i de få tilfellene det gir stor sannsynlighet for verdiskaping eller risikoreduksjon. Eksempelvis ga konjunkturhøyden gjennom 2021 en ekstra god anledning til å ta i bruk verktøyet «undervekt» – som er en av grunnene til at risikojustert avkastning i Stolt Explorer nå er i toppsjiktet blant lignende fond.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,8% i mai, som brakte avkastningen for året til +15,2%. Sektoren TEKNOLOGI utviklet seg sterkest med oppgang på +13,6%; amerikanske NVIDIA utmerket seg med verdiøkning på +42,1%. Sektoren MATERIALER opplevde svakest utvikling med fall på -6,2%. Sørafrikanske SIBANYE opplevde verdinedgang på -16,9%.

Som et makrobakteppe fortsetter trenden med gradvis avtagende inflasjon. I USA er prisveksten nå +4,9% etter å ha falt ti måneder på rad fra en topp på +9%. Dette legger grunnlaget for en stopp i rentehevingene. Historisk har de påfølgende 12 måneder etter siste heving vært en god periode i aksjemarkedet. Indeksen S&P500 har da i snitt steget +12%.

Nevnte NVIDIA satte en interessant aksjemarkedsrekord i mai. Grafikkprosessorleverandørens +25% kurshopp i forbindelse med kvartalsrapporten markerte den største daglige verdiøkning for noe selskap noen gang: 180 milliarder dollar! BROADCOM, et annet porteføljeselskap, steg +34,4% etter uttalelser om at salget knyttet til kunstig intelligens vil dobles. MOWI og SALMAR opplevde ingen spektakulære kursendringer, men gledelig var det med endelig avklaring på skattespørsmålet: 25% og dermed lavere enn ventede +35%. Inntjeningsestimatene vil bli oppjustert rundt +10%.

Richard Feynman, den amerikanske fysikeren, var egne og andres tankefeller bevisst. Han sa: «Det første prinsippet er at du ikke må lure deg selv – og du er den som er lettest å lure». Fra investeringsperspektiv kan det se ut til at å forbli investert og diversifisert, også på valuta-nivå, er én måte å forsøke å unngå å lure seg selv.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mai 2023) 113,63
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 371,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,9 - -
Sharpe Ratio
1,0 - -
Information Ratio
-0,7 - -
Tracking Error
10,9 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,76 %
3 måneder 7,84 %
6 måneder 18,88 %
Hittil i år 15,16 %
12 måneder 13,29 %
siden oppstart (19.05.21) 13,63 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,5 %
Shell 2,1 %
Novo Nordisk 1,8 %
Siemens 1,8 %
China Construction Bank 1,7 %
Roche 1,6 %
AstraZeneca 1,6 %
Bank Of China 1,6 %
Samsung Electronics 1,6 %
Equinor 1,6 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Helse 13 %
Informasjonsteknologi 12 %
Materialer 10 %
Energi 10 %
Industri 9 %
Konsumvarer 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 85 %
Indirekte eierskap (ETF) 376 10 %
Likviditet - 5 %
Total 468 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,1 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,1 %
10 største land %
USA 17 %
Norge 12 %
Kina 10 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Danmark 5 %
Sveits 5 %
Sør-Korea 3 %
Sør-Afrika 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 47 %
NOK 17 %
EUR 12 %
SEK 9 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
PLN 1 %