Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Enhver aktiv forvalter skylder deg en god forklaring på hvorfor denne investeringstilnærmingen skal bringe mer verdi til torgs enn det konkurrerende alternativet. For når tiden har gjort sitt, er det stadig færre som lykkes i å overprestere passive indeksfond. Klassikeren om at aktiv forvaltning skal lede til sterkere resultater gjennom evnen til å finne kvalitetselskaper, er et argument du skal ta med en klype salt. Men hvis vi forstår hvilke sider ved indeksforvaltning som gir mening, så vel som å forstå deres svakheter, har vi et godt utgangspunkt for å kunne hamle opp med dem.

Det John Bogle, pioneren bak indeksforvaltning, forsto, var at aksjemarkedet er en kompleks arena med høy konkurranseintensitet. Og at hverken kompleksitet eller konkurranse ville forsvinne så lenge aksjemarkedet ble ansett samfunnsnyttig og samtidig finansielt givende for mange av arenaens aktører. Bogles løsning var å redusere det komplekse til noe enkelt, forståelig og praktisk gjennomførbart. Verdens første indeksfond så dagens lys i 1976. Forvaltningskapitalen til Vanguard har vokst til i dag å være rundt fem ganger større enn vårt eget oljefond.

Lave kostnader blir sitert som fremste suksessfaktor bak indeksfond. Men flere hadde hatt godt av å vite at suksessen bak indeksene selv er aksepten om at fremtiden er vanskelig-, for ikke å si umulig, å spå. Det er sant for alle komplekse systemer. Å inkludere alle initiativene (les: børsnoterte selskapene) gir en garanti for eierskap i selskapene (de få) som over tid lykkes stort – ergo deres suksess.

Stolt er altså en aktiv forvalter som anerkjenner indeksfond. Men så er de sannelig litt dumme også. Og det er her vi kommer til unnsetning: Uten kritisk tenkning til fundamentale verdier blir indekssammensetningen nå og da en funksjon av et popularitetsfenomen – med teknologi / ESG som seneste eksempel.

Markedet stiger kunstig bratt og kaster blår i øynene på publikum. Deretter kommer nedturen. Svingninger så store at andelseiere flest ikke evner å holde ut. På toppen kommer indeksforvalternes fravær av levende vesener med kunnskap og empati som følger opp i slike tider. Med Stolt Explorer har vi skapt et aksjefond som søker en mindre nervepirrende fremferd. Koblet med ambisjonen om å være en lett tilgjengelig sparringspartner gjennom tykt og tynt, har du verdiforslaget vårt svart-på-hvitt.

Stolt Explorer A utviklet seg med +0,8% i mai. Sterkest utvikling hadde energiselskapene AKER BP (+21,3%), TOTALENERGIES (+19,7%) og EQUINOR (+13,7%). Svakest utvikling hadde TESLA (-13%), ROCHE (-8,8%) og CISCO (-8%). Fondet ble nylig omkategorisert som et risikoklasse 4 fond basert på lavere svingninger enn markedet og sammenlignbare fond. Ingen store implikasjoner for deg som andelseier, bare et tegn på at reisen har vært relativt trygg så langt.

Etter åtte år på rad med underprestasjon for aktiv forvaltning [lenke til Hartford Funds gode rapport på emnet] er det kanskje akkurat nå du skal revurdere din forelskelse til indeksfond, og heller gi din aktive forvalter ytterligere tillit

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mai 2022) 100,30
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 310,1 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,77 %
3 måneder 1,05 %
6 måneder -3,67 %
Hittil i år -6,49 %
12 måneder -0,62 %
siden oppstart (19.05.21) 0,30 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,4 %
Equinor 2,4 %
Shell 2,2 %
Novo Nordisk 2,2 %
Roche 2,2 %
Siemens 2,0 %
China Construction Bank 1,9 %
Nokia 1,9 %
Norsk Hydro 1,7 %
Aker BP 1,6 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 14 %
Helse 13 %
Finans 13 %
Industri 8 %
Energi 8 %
Konsumvarer 7 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 4 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 68 69 %
Indirekte eierskap (ETF) 360 12 %
Likviditet - 19 %
Total 428 100 %
Største beholdning
iSHARES Frontier ETF 5,9 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
Norge 14 %
USA 13 %
Sverige 6 %
Sveits 6 %
UK 6 %
Kina 5 %
Tyskland 5 %
Danmark 4 %
Frankrike 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
NOK 33 %
USD 28 %
EUR 14 %
SEK 9 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 2 %
GBP 2 %
HKD 1 %
TWD 1 %