Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Akkurat som en selvbiografi må avsløre noe lite flatterende om forfatteren for å ha muligheten til å vinne troverdighet, så har kapitalforvaltere godt av å dele bisarre problemstillinger fra egen hverdag. Vi gjør et forsøk i denne rapporten. Videre ser vi på driverne bak Stolt Explorers sterke utvikling i første halvår, vår holdning til den svake norske kronen og fondets posisjonering inn i andre halvår.

I 1988 spådde den kommende nobelpris-vinnende økonomen Paul Krugman at internett var et forbigående fenomen og at økonomisk påvirkningen ville bli på linje med faxmaskinens. Etter en halvering i oljeprisen i 2014 og 2015 var spådommen fra flere norske aksjeeksperter at Oslo Børs snart ville lide samme skjebne. I 2023 debatteres den svake norske kronen. Majoriteten av ekspertene har i lengre tid spådd – og fortsetter å spå, en kronestyrkelse. Krugmans prognose kjenner vi alle utfallet av. Oslo Børs trosset ekspertenes predikasjoner og marsjerte +50% høyere i tiden etter oljeprisfallet. Og den svake kronen? Vil den fortsette å gjøre spådommene til skamme?

Vårt bredere poeng – og den bisarre problemstillingen, er at fremtidsspådommer er virkningsfulle i salg og markedsføring. Men tar vi de samme sterke argumentene om hva fremtiden skal bringe, med oss inn i investeringsbeslutningene, er det kun et tidsspørsmål før resultatene blir virkningsløse. Fremtiden kan som kjent ta flere ulike retninger. Derfor jobber vi i Stolt med posisjonering, i kontrast til prognostisering.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,5% i juni. Halvårsavkastningen var dermed +15,8%. Valutabidraget var +6,8%. I juni utviklet sektoren (varige) KONSUMVARER seg sterkest med oppgang på +4,0%. Sektoren (kortvarige)

FORBRUKSVARER opplevde svakest utvikling med fall på -4,3%. TESLA leverte på ny et godt bidrag til totalresultatet med +24,1% oppgang, drevet av nyheter om strategiske
avtaler. Både GM, Ford og Rivian signerte i juni avtaler om bruk av TESLAs ladestandard og tilgang til 12,000 ladestasjoner i USA. I den andre enden av bidragsskalaen var GOLD FIELDS og IMPALA PLATINUM med verdinedgang på -11,6% og -17,8%, tynget av fallende gull- og edelmetallpriser.

Norges Bank og Bank of England overrasket med renteheving på +0,5%. Til tross for, eller kanskje på grunn av, den sterke innstrammingen, svekket både kronen og pundet seg. Vi i Stolt kan ikke forutse valutatrendene bedre enn andre, men vi kan forberede oss på ulike utfall. Basert på historikk er det sannsynlig at en eventuell kronestyrkelse vil skje i sammenheng med oppsving i olje, råvarer og i global økonomi generelt. I et slikt scenario er fondet godt stilt med 10% allokering til olje og gass-selskaper, 9% til råvare- og materialselskaper og 10% til kinesiske selskaper.

Sterk fondsutvikling i første halvår kunne gitt kime til høyderedsel. Verdt da å merke seg er at de tre sistnevnte allokeringene ikke har bidratt til nå og dermed skapt et uforløst potensiale ved rotasjon til verdiselskaper i andre halvår.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. juni 2023) 114,23
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 364,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,9 - -
Sharpe Ratio
1,0 - -
Information Ratio
-0,7 - -
Tracking Error
10,9 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,53 %
3 måneder 4,76 %
6 måneder 13,24 %
Hittil i år 15,77 %
12 måneder 17,97 %
siden oppstart (19.05.21) 14,23 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,6 %
Shell 2,2 %
Novo Nordisk 1,8 %
Equinor 1,8 %
Siemens 1,8 %
China Construction Bank 1,7 %
Bank Of China 1,6 %
Samsung Electronics 1,6 %
AstraZeneca 1,6 %
Roche 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Informasjonsteknologi 13 %
Helse 13 %
Energi 10 %
Materialer 10 %
Industri 10 %
Konsumvarer 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 369 10 %
Likviditet - 3 %
Total 461 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,2 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,01 %
10 største land %
USA 18 %
Norge 12 %
Kina 10 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Danmark 5 %
Sveits 5 %
Sør-Korea 4 %
Tyskland 3 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
USD 46 %
NOK 14 %
EUR 12 %
SEK 9 %
DKK 5 %
CHF 5 %
GBP 4 %
VND 2 %
PLN 1 %
HKD 1 %