Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
La oss få det unna med en gang: Juni var en grusom måned for aksjer. De fleste indekser falt mellom -5% og -10%. For Stolt Explorer var perioden litt mindre grusom, med verdifall på -3,5%. Normalt vil en «rød» perioderapport fra aksjeforvaltere bringe lovnader til andelseierne om snarlig vending og ny opptur. Men hva om forvalteren isteden sa: Det kan faktisk bli verre før det blir bedre! Hva tenker du da?

Tankeeksperimentet er kanskje ikke en kilde til deilige sommer-vibber, men det er en vinnende holdningen for suksess med sparing og investeringer i aksjefond. For dersom markedet i morgen skulle riste av seg rådende inflasjonsbekymringer og avtakende vekstsignaler, og sette kurs mot nye toppnoteringer, ja så gjør vi det alle ganske bra. Men kaster vi blår i øynene dine (og kanskje våre egne) med optimistiske antakelser, er skuffelsene uansett ikke langt unna.

En liten tragedie med fondsinvesteringer er avviket som oppstår mellom fondets avkastning (sterkere) og andelseiernes avkastning (svakere) over tid. Fenomenet er etter hvert viden kjent under benevnelsen «adferdsglippen». Du som andelseier dummer deg ut med «timing», men også i at du bedriver «stjernejakt». Du jakter og kjøper fond ETTER at de har overprestert, for så å høste underprestasjonen selv. LENKE.

Som praktikere skylder vi deg en nyansering der akademia kommer til kort; for litt av årsaken ligger på forvalters side, i den kontinuerlige kjøpsanbefalingen vi opererer med overfor deg – selv etter lange perioder med oppgang. Med Stolt Explorer har vi forsøkt å begrense adferdsglippen med å kunne variere markedseksponeringen i fondet til syklusene, slik at du har én mindre ting å bekymre deg for i tilknytning fondsinvesteringer

Stolt Explorer A falt -3,5% i juni. I kontrast til årets utvikling, var det energisektoren som utmerket seg med negativt fortegn denne perioden. Porteføljeselskapene som falt mest var NORSK HYDRO (-26,6%), MICRON (-23,3%) og SIEMENS (-18,9%). Helsesektoren sto som gruppe for det sterkeste resultatbidraget. På selskapsnivå var det ALIBABA (+24,4%), UNITEDHEALTH (+9,0%) og IBM (+6,9%) som utviklet seg best.

I juli vil vi foreta noen mindre porteføljeendringer, men holder risikoprofilen uendret – altså moderat defensiv posisjonering. Hvorfor ikke ta høyere risiko, spør kanskje du? -Markedet har jo tross alt falt en del! Vel, det trenger ikke være langt unna. Men når vi studerer historiske markedssykluser er lengde vel så interessant som mengde. Inntil videre ser tiden ut til å være på den tålmodiges side. LENKE.

Det ble kanskje mye om nedgangsperioder og moderate forventninger i denne rapporten. Misforstå oss rett: Vi er grunnleggende superoptimister – til at de tøffe tidene igjen skal avløses av lange, herlige oppgangsperioder. Mer om oppgangsperiodenes karakteristikker i en senere rapport.

God sommer ønskes fra oss i Stolt Kapitalforvaltning!

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. juni 2022) 96,83
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 318,4 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -3,46 %
3 måneder -2,68 %
6 måneder -9,31 %
Hittil i år -9,72 %
12 måneder -6,72 %
siden oppstart (19.05.21) -3,17 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,3 %
Novo Nordisk 2,3 %
Roche 2,2 %
Equinor 2,2 %
Shell 2,0 %
Nokia 1,8 %
China Construction Bank 1,8 %
Siemens 1,6 %
Astrazeneca 1,5 %
Samsung Electronics 1,3 %
Sektorfordeling %
Helse 13 %
Informasjonsteknologi 13 %
Finans 11 %
Energi 7 %
Industri 7 %
Konsumvarer 7 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Materialer 3 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 66 64 %
Indirekte eierskap (ETF) 358 11 %
Likviditet - 25 %
Total 424 100 %
Største beholdning
iSHARES Frontier ETF 5,7 %
Minste beholdning
GAZPROM 0,1 %
10 største land %
Norge 13 %
USA 13 %
Sveits 6 %
Kina 5 %
Sverige 5 %
UK 5 %
Tyskland 4 %
Danmark 4 %
Frankrike 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
NOK 38 %
USD 26 %
EUR 12 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 2 %
GBP 2 %
HKD 1 %
TWD 1 %