En av de mest fasinerende sidene ved aksjemarkedet er dets ekstremt store svingninger sett opp imot mer stabil selskapsutvikling og generell økonomisk aktivitet. I 2020 opplevde aksjemarkedet (MSCI WORLD) først et fall på -30%, for så å stige +65%, mens global aktivitet (BNP) hadde en samlet nedgang på kun – 3,5%. Lignende eksempler er mange og de strekker seg langt tilbake i tid.

Stolt Explorer omfavner realiteten om store svingninger gjennom periodevis å kunne operere med høyere eller lavere eksponering til markedet. Vår glasskule gjør oss i akkurat like dårlig stand som andre investorer til å spå fremtiden, men det fine er at effekten fra et slikt verktøy kan være produktivt selv etter faktum; høy realisert avkastning gir grunn til forsiktighet, mens store markedsfall gir muligheter til den offensive.

En tiltakende debatt blandt markedsaktører ser ut til å være den om hvorvidt avkastningen fremover fortsatt skal stamme fra vekstaksjer, eller om verdiaksjene skal leve opp til sitt løfte om overprestasjon i et markedsklima med klare inflasjonstendenser. Explorer opererer med en dynamisk og robust utvelgelsesmetode, som uttrykker seg i en portfølje som for tiden har en tilt mot vekst, men som innehar et stadig større komponent av verdiaksjer.

Appropos vekst; TESLA var selskapet i porteføljen som hadde størst verdioppgang i juni: +8,7%. Den hyperinnovative bilprodusenten fortsetter å forbause alle som forsøker «å regne hjem» børsverdien på selskapet. At TESLA er en del av Explorerporteføljen tenker vi litt på som en forsikring mot alt det vi ikke vet. Det vi dog vet er at vi kvier oss for å gå imot en oppfinner og entreprenør som i et sideprosjekt lykkes med å lande to gjenbrukbare raketter baklengs på en flåte i havet.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +2,9% i juni. TESLA, MICROSOFT og APPLE var største positive bidragsytere, mens MOWI, HSBC og VOLVO trakk i motsatt retning. Forøvrig ønsker vi alle våre andelseiere en riktig god sommer!

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. juni 2021) 103,81
Utbytteutdeling Nei
Forvaltningskapital (millioner) 240,2 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift -
Prestasjonsbasert avgift* -
Tegning- / Innløsningsavgift -
Minstetegning -
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 2,88 %
3 måneder - %
6 måneder - %
Hittil i år 3,81 %
12 måneder - %
siden oppstart () - %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet vil avstå fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
ROCHE HOLDING 1,6 %
NOVARTIS 1,5 %
SIEMENS 1,5 %
TESLA MOTORS 1,4 %
APPLE 1,3 %
MICROSOFT 1,3 %
FACEBOOK 1,3 %
AMAZON 1,3 %
ASTRAZENECA 1,3 %
VESTAS WIND SYSTEMS 1,3 %
Sektorfordeling %
ENERGI 2 %
MATERIALER 2 %
INDUSTRI 6 %
KONSUMVARER 5 %
FORBRUKSVARER 4 %
HELSE 7 %
FINANS 7 %
INFORMASJONSTEKNOLOGI 8 %
TELEKOM 6 %
FORSYNINGSSELSKAPER 1 %
FOND 25 %
KONTANTER 27 %
10 største land %
USA 13 %
NORGE 12 %
SVERIGE 6 %
DANMARK 5 %
SVEITS 4 %
UK 3 %
TYSKLAND 3 %
VIETNAM 2 %
TAIWAN 2 %
KUWAIT 2 %
Valutafordeling %
USD 40 %
NOK 37 %
SEK 9 %
DKK 5 %
EUR 5 %
CHF 4 %
GBP 1 %