Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
«For dersom markedet i morgen skulle riste av seg rådende inflasjonsbekymringer og avtakende vekstsignaler (…), ja så gjør vi det alle ganske bra», skrev vi i tankeeksperimentet i forrige rapport. Juli ga et hint av dette. Aksjer fikk en etterlengtet opptur. Lange statsrenter (les: inflasjonsforventningene) falt tilbake og toneangivende amerikanske selskaper leverte bedre kvartalsrapporter enn fryktet. Men nå vil du vite hva høsten bringer. Det har jo vært et slunkent år. Hvordan skal det hele vinnes tilbake før vi skriver 2023?

La oss først forsøke å finne gode analogier. Kapitalforvaltere har spesialisert seg på billedlige paralleller i kommunikasjonen med deg. Med rette. Aksjer er et abstrakt felt som trenger konkrete og dagligdagse sammenlikninger for å bedre forstås.

«Suksessformelen ligger i å finne kvalitetselskaper. Tenk på dem som en klokke, et fininnstilt maskineri, som tikker og går uansett hva markedet ellers måtte finne på», er en variant du kanskje har hørt forvalteren bruke. Men hvor god er den?

Grunnen til at vi i Stolt er skeptiske til bruk av analogier om maskiner, fininnstillinger og forutsigbarhet, er at de ikke lar seg forene med realitetene. På kort sikt kan en selskapsledelse ha suksess med ressursoptimalisering som gir høye, stabile, og kanskje til og med økende marginer og utbytter. Men jo mindre sikkerhetsmarginer som bygges inn, desto mer ubehagelig blir «overraskende makrohendelser», slik som inflasjon, når de først inntreffer.

Det eneste forutsigbare som da er igjen, er en rask reversering av suksess og kvalitetsstempel. Dagsaktuelle eksempler inkluderer amerikanske TARGET, svenske SBB og ironisk nok kryptovalutaen STABLECOIN.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +1,4% i juli. Amerikanske TESLA og AMAZON utviklet seg mest positivt med oppgang på +29,9% og 24,7%. Kinesiske ALIBABA og TENCENT var porteføljeselskapene med svakest utvikling. Fallet var -22,9% og -16,4%. Nye selskaper i porteføljen siden sist er BANK OF CHINA, PFIZER, SAMPO og SALMAR.

Du som har vært med oss en stund vet at å «vinne tilbake» ikke er en del av vårt forvaltningsmessige vokabular. Det har heller ikke vært en god forvaltningsstrategi å øke risiko i første korreksjonsfase etter lange oppgangsperioder. Derfor møter vi høsten med en balansert portefølje og en kontantandel på rundt 20%. Tidsnok vil denne sikkerhetsmarginen settes til verks i et marked som blir sunnere for hvert «Stable Company» som melder om en ny hverdag med tilhørende justering i aksjekurs.

I Stolt tenker vi at investeringsanalogier godt kunne vært mer inspirert av biologien. Eksempelvis er vi mennesker fra naturens side utstyrt med buffere og reservedeler av en grunn. Mange konsernsjefer og investorer har lenge gitt avkall på disse for å se best mulig ut på neste innveiing. En og annen lekse læres den harde veien i disse dager.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. juli 2022) 98,19
Utbytteutdeling Nei (reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 324,3 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 1,40 %
3 måneder -1,35 %
6 måneder -8,46 %
Hittil i år -8,46 %
12 måneder -6,41 %
siden oppstart (19.05.21) -1,81 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Equinor 2.3 %
Novo Nordisk 2.3 %
Novartis 2.2 %
Roche 2.1 %
Nokia 2.0 %
Shell 2.0 %
China Construction Bank 1.7 %
Siemens 1.6 %
Astrazeneca 1.5 %
Norsk Hydro 1.4 %
Sektorfordeling %
Finans 13 %
Helse 13 %
Informasjonsteknologi 13 %
Industri 8 %
Konsumvarer 7 %
Energi 7 %
Forbruksvarer 6 %
Telekom 6 %
Materialer 3 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 70 68 %
Indirekte eierskap (ETF) 355 11 %
Likviditet - 21 %
Total 425 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,5 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
Norge 14 %
USA 14 %
Sveits 6 %
Sverige 6 %
Kina 5 %
UK 5 %
Tyskland 4 %
Danmark 4 %
Finland 4 %
Frankrike 3 %
Valutafordeling %
NOK 35 %
USD 27 %
EUR 13 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
GBP 2 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %