«Den eneste strategien som fungerer er den du klarer å holde deg til», sies det. Utsagnet er en verdifull påminnelse til alle investorer, ikke bare fordi den impliserer viktigheten av disiplin, men også erkjennelsen om at det er mange veier til Rom. En strategi bør i tillegg bygge på investeringsprinsipper som virker å være sanne for ulike markedsklima og over lange tidshorisonter.

Å holde oss til strategien betyr at vi gjør det samme i morgen og overmorgen som vi gjør i dag. I fondssammenheng betyr det blant annet å sette skalerbarhet høyt på prioriteringslisten. Strategien bak Stolt Explorer er superskalerbar, slik at andelseierne kan være trygge på at de tar del i den samme tydelige forvaltningsdriften over tid.

Vi går inn i høsten med et markedsbarometer som viser høytrykk; klarvær, fine temperaturer og lite vind – herlig! Ja helt siden det kraftige regnskyllet i februar og mars i fjor har godværet dominert. Vi lar oss ikke overraske om vi får et væromslag i høst, og fondet er således moderat defensivt posisjonert.

Velsignet av den rådende forsyningskjedeproblematikken var nederlandske ASML fondets største positive bidragsyter i juli, med oppgang på +10,3%. Produsenten av litografimaskiner for tilvirkning av databrikker opplever sterk etterspørsel fra brikkeleverandørene. Selskapet er på ingen måter billig, med verdsettelse på 15x inntekter og 50x forventet resultat. Men høy etterspørsel og begrenset tilbud er mikroøkonomiens ABC for hvordan gjøre god butikk, og for nå er ASML perfekt posisjonert.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +1,5% i juli. Ved siden av nevnte ASML var APPLE og ALPHABET (Google) største positive bidragsytere. I motsatt retning trakk den nordiske trioen EQUINOR, ERICSSON og ORKLA. Porteføljen består for tiden av 50 selskaper og 2 børsnoterte fond. De sveitsiske legemiddelselskapene ROCHE og NOVARTIS er fondets største enkeltposisjoner.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. juli 2021) 105,30
Utbytteutdeling Nei
Forvaltningskapital (millioner) 275,1 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift
Prestasjonsbasert avgift*
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 1,49 %
3 måneder 5,30 %
6 måneder - %
Hittil i år 5,30 %
12 måneder - %
siden oppstart () - %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sineinvesteringsbeslutninger.

Fondet vil avstå fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
ROCHE HOLDING 2,4 %
NOVARTIS 2,4 %
SIEMENS 2,3 %
NOVO NORDISK 1,8 %
SCHIBSTED 1,4 %
ASML HOLDING 1,4 %
APPLE 1,4 %
NORSK HYDRO 1,4 %
ALPHABET 1,4 %
TESLA MOTORS 1,4 %
Sektorfordeling %
FOND 22 %
KONTANTER 19 %
INFORMASJONSTEKNOLOGI 11 %
HELSE 9 %
INDUSTRI 8 %
KONSUMVARER 7 %
FINANS 7 %
TELEKOM 7 %
FORBRUKSVARER 4 %
MATERIALER 3 %
ENERGI 2 %
FORSYNINGSSELSKAPER 1 %
10 største land %
USA 17 %
NORGE 13 %
SVERIGE 7 %
SVEITS 6 %
DANMARK 5 %
TYSKLAND 5 %
KINA 3 %
VIETNAM 2 %
TAIWAN 2 %
KUWAIT 2 %
Valutafordeling %
USD 39 %
NOK 32 %
SEK 10 %
EUR 7 %
CHF 6 %
DKK 5 %
GBP 1 %