Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
«Nifty Fifty» var et investeringsfenomen som vokste frem på slutten av 1960-tallet. Et knippe amerikanske selskaper ble ansett å være de eneste investorer trengte for å lykkes i aksjemarkedet. Allerede dominerende markedsposisjoner, koblet med stadig større vekst utenfor USA gjorde selskapene uovervinnelige i investorenes øyne. Enden på visa, parallellene til dagens situasjon og hvordan Stolt Explorer navigerer denne type situasjoner, leser du om i denne rapporten.

Et fantastisk selskap trenger nødvendigvis ikke være en fantastisk investering. En tøff sannhet om aksjesporten er at fremtidig avkastning i stor grad handler om hvilke fremtidsforventninger som ligger i kursen i dag. Hvis det fantes en formel som kunne gitt oss svaret, ville alle hatt ubegrenset investeringssuksess. Men fordi investeringsfaget involverer vel så mye kunst som vitenskap, er øvelsen kompleks.

Kompleksitet kan heldigvis håndteres ved å reduseres til heuristikker – noen generelle kjøreregler som «oftest er sanne», derav har praktisk verdi. I tilfellet om «Nifty Fifty» ville den observante investor utviklet en aversjon mot aksjekursene som stadig steg – og langt mer enn selskapenes inntjening. At gruppen til sist utviklet et eget begrep, skulle fått varsellampene til å blinke. De som «ga etter» for fenomenet i 1972 måtte se sine verdier falle med -40% de neste to årene.

Stolt Explorer A utviklet seg positivt med +1,7% i januar. Sektoren TEKNOLOGI bidro sterkest med +0,9%. Innen denne fortsatte halvlederselskapene i fullt firsprang, ledet an av verdens største produsent, Taiwan Semiconductor. Selskapet venter +20% vekst i 2024, drevet av økt etterspørsel innen kunstig intelligens (KI). I januar bidro særlig produsent av litografimaskiner ASML og leverandør av prosesseringsenheter, NVIDIA, til fondets avkastning. Hvem som blir den ultimate

vinneren i KI-kappløpet kan vanskelig forutsies. Derfor eier Stolt Explorer et knippe av utstyrsleverandørene, som bidrar i tilvirkningen av «hakker&spader» til de aller mest opportunistiske, som vil prøve seg i racet. Sektoren MATERIALER utviklet seg svakest med bidrag på -0,4%. Særlig falt litiumleverandørene og chilenske QUIMICA i takt med litiumprisen. Prisene har vært under press etter avtagende salgstakt av elektriske biler i Kina.

Er dagens «The Magnificent Seven» simpelten «Nifty Fifty» om igjen? Den observante investor bør i det minste stille seg spørsmålet. McDonald’s, Gillette, General-Electric med flere, fortsatte åpenbart sin forretningsmessige fremgang, selv om aksjekursene brukte mange år på å komme tilbake. Selskapene innen Energi- og Materialsektoren tok over ledertrøyen i årene etter, sammen med selskaper som prioriterte utbytter over vekst. Stolt Explorer har i dag tilt mot nettopp disse faktorene.

Begrepet «The Magnificent Seven» ser ut til å være inspirert av westernfilmen fra 1960 med samme navn. Syv uovervinnelige revolvermenn leies inn for å forsvare en liten meksikansk by mot en plagsom røverbande. De befinner seg etterhvert i en intens kamp hvor landsbyens overlevelse står på spill. De syv lykkes til sist med å befri landsbyen, men det skulle koste dyrt; bare tre av de syv kom unna med livet i behold.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. januar 2024) 117,56
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 453,3 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 6,3 - -
Sharpe Ratio
1,2 - -
Information Ratio
-1,0 - -
Tracking Error
9,0 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 1,71 %
3 måneder 4,83 %
6 måneder 3,99 %
Hittil i år 1,71 %
12 måneder 11,70 %
siden oppstart (19.05.21) 17,56 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,4 %
Novo Nordisk 2,3 %
Nvidia 1,9 %
Shell 1,8 %
Siemens 1,7 %
Broadcom 1,7 %
Samsung Electronics 1,4 %
China Construction Bank 1,4 %
Equinor 1,4 %
Bank Of China 1,3 %
Sektorfordeling %
Finans 18,6 %
Informasjonsteknologi 14,6 %
Helse 11,2 %
Industri 10,4 %
Konsumvarer 10,3 %
Energi 9,5 %
Materialer 8,4 %
Telekom 5,8 %
Forbruksvarer 5,5 %
Forsyningsselskaper 2,2 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 95 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 255 10 %
Likviditet - 3 %
Total 350 100 %
Største beholdning
DB Frontier ETF 5,2 %
Minste beholdning
Mandatum 0,1 %
10 største land %
USA 21,8 %
Norge 8,7 %
Kina 7,4 %
UK 7,1 %
Sverige 6,0 %
Japan 5,2 %
Danmark 4,8 %
Sveits 4,5 %
Australia 3,1 %
Frankrike 2,8 %
Valutafordeling %
USD 45 %
EUR 15 %
NOK 11 %
SEK 8 %
DKK 5 %
CHF 4 %
JPY 4 %
GBP 4 %
VND 2 %
CAD 1 %