Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Hvis vi sendte deg denne rapporten hver dag etter markedsslutt, ville nær halvparten av dem vise at verdiene dine hadde krympet. Heldigvis sier du da, at vi bare plager deg månedlig, slik at torturen begrenses til rundt fire av ti utsendelser. Skulle det derimot holde med en årlig sjekk innom, ja da kan du se frem til oppløftende lesning minst to av tre ganger. Vent i syv år og garantien for fryd, gammen, velstand og verdistigning er nær en sikker sak, når du inspiserer ditt fondsresultat.

Altså; desto sjeldnere vi oppdaterer oss jo bedre går det. Et fascinerende paradoks ved børsinvesteringer. På toppen kommer faktum om at den psykiske påkjennelsen ved å bli presentert for negativ endring tynger oss mer enn gledeseffekten fra de positive. Vi begynner da å forstå viktigheten av bevissthet knyttet til eksponeringshyppighet. Hvorfor belærer du meg om dette, spør du? -Det er nettopp derfor jeg har satt bort jobben til deg. Vel, vi ønsker bare å la deg vite at også vi reflekterer rundt disse tingene. Kontinuerlige kursendringer akkompagnert av en uendelig nyhetsstrøm på våre monitorer foregår ikke uten tanke til hva som er støy (det meste) og hva som er signal (det færreste).

Aksjer og andre risikoaktiva fikk seg en nesestyver i januar. Inflasjon som biter seg fast, sentralbanker som reverserer støttetiltak og geopolitikk som bekymrer, blir pekt på som hovedårsaker. Brede aksjeindekser falt opp i mot -10%.

Stolt Explorer A kom fra det med verdinedgang på -3,5%. Porteføljens relativt lave vekt mot USA sammen med den relativt høye vekten mot NORDEN bidro til positiv differanseavkastning. Sterkest utvikling hadde CHINA CONSTR. BANK (+13,0%), ERICSSON (+12,7%) og TENCENT (+11,3%). I andre enden av skalaen endte teknologiselskapene SCHIBSTED, ADEVINTA, ASML og NVIDIA med fall på mellom -16% og -22%.

Stolt Explorer holder fast ved sin moderat defensive posisjonering. Med over 10% ledig likviditet og en god balanse mellom verdi- og vekstselskaper ser porteføljen ut til å stå seg godt under rådende markedsforhold, samtidig som den har handlingsrom dersom virkelig gode muligheter skulle by seg. Vi slipper deg ikke fri ennå, men lenker til to rapporter fra kredibiliterte tankeledere som for tiden har vidt ulike meningsforskjeller om hva fremtiden har i gjerde; videre fall hevder GMO, stor oppside argumenterer ARK.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. januar 2022) 103,52
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 317,9 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,95 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -3,49 %
3 måneder -0,58 %
6 måneder 0,28 %
Hittil i år -3,49 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) +3,52 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,3 %
Siemens 2,2 %
Novartis 2,1 %
Nokia 2,1 %
China Construction Bank 1,9 %
Novo Nordisk 1,8 %
Tesla Motors 1,8 %
Samsung Electronics 1,7 %
Equinor 1,6 %
Apple 1,6 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 17 %
Finans 15 %
Helse 12 %
Konsumvarer 10 %
Telekom 10 %
Industri 8 %
Forbruksvarer 6 %
Energi 6 %
Materialer 5 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 59 70 %
Indirekte eierskap (ETF) 348 19 %
Likviditet - 11 %
Total 407 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 10,1 %
Minste beholdning
LVMH 0,6 %
10 største land %
USA 20 %
Norge 13 %
Sverige 6 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
Danmark 4 %
Tyskland 4 %
Vietnam 3 %
Sør-Korea 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
USD 37 %
NOK 24 %
EUR 10 %
SEK 9 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 3 %
TWD 2 %
GDP 1 %
HKD 1 %