Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
I gresk mytologi tilbød skikkelsen Prokrustes reisende mellom Athen og Eleusis overnatting i sitt vertshus. I utgangspunktet en hederlig gest. Det var bare én hake. Prokrustes var opptatt av presisjon og optimalisering. De som ikke passet nøyaktig til hans seng, ble enten strukket, eller kappet lemmene av, for perfekt passform. I denne rapporten ser vi på hvordan historien er relevant for investorer i dag, og hvordan Stolt Explorer står seg godt i et vedvarende høyt rentemiljø.

Presisjon, optimalisering, perfeksjon; aspekter vi ønsker at flyprodusenten har satt høyt på agendaen når vi skal til 33,000 fot og (trygt) ned igjen. Styrespaken trekkes bakover; fart og høyde reduseres. Hvis «A», så skjer «B». Velkommen til mineralriket, ingeniørenes lekegrind, der årsak-sammenhenger er utvilsomme – akkurat slik vi oftest ønsker at de skal være.

Utfordringen oppstår når vi tar med oss fysikkens lover inn i fagfelt der biologien regjerer. Nobelprisvinnerne i økonomi av 1997 hevdet å ha funnet den perfekte passformen (les: investeringsstrategien). Nå skulle markedets hvis «A», så skjer «B», produsere avkastning på løpende bånd. Men før noen rakk å rope «Prokrustes», ble nobelprisvinnerne selv offer for å skulle strekke og kappe markedet til sin egen perfekte modell. Over 4 milliarder dollar gikk tapt. Deres fond, LTCM dro med seg både den asiatiske og russiske økonomien i dragsuget.

Med Stolt Explorer forsøker vi best mulig å spille på lag med aksjemarkedets evolusjonsmessige karaktertrekk ved å inkludere mange selskaper i porteføljen, dernest la disse utvikle seg naturlig. En diversifisert portefølje er ikke bare risikoreduserende, men øker sannsynligheten for å inkludere morgendagens store vinnere. Naturlig utvikling er essensielt for maksimering av langsiktig potensiale i porteføljen.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,1% i februar. Sektoren INDUSTRI utviklet seg sterkest med oppgang på +6,3%. Danske DSV utmerket seg innen sektoren med +15,1% verdioppgang. Sektoren MATERIALER opplevde svakest utvikling med -6,9%. Sørafrikanske SIBANYE falt -21,7%. På selskapsnivå var SHELL og NORDEA de mest positive bidragsyterne. ALIBABA og JD.COM trakk ned.

Det ser ut til at investorer og konsumenter må belage seg på brysom inflasjon enda en stund. Aktivitetsmålinger viser få tegn til svakhet, og dermed må sentralbankene «stå på bremsen» enn så lenge. Siste arbeidsmarkedsrapport fra USA viste hele 517,000 nye jobber. Arbeidsledighet på 3.4% er det laveste nivået på 50 år. Globalt avtegner det seg også et bilde av forbedring, med positive målinger i fremtidsindikatorene PMI. Med 17% sektoreksponering mot FINANS vil Stolt Explorer dra nytte av fortsatt høye rentemarginer i banker og attraktive investeringsmuligheter for forsikringsselskaper.

Prokrustes møtte etter hvert sin overmann, Theseus, og ble belønnet ved selv å bli tilpasset sin egen seng. Jakten på det perfekte kan fort bli det godes fiende, sies det. Mer om fond og forvaltning når vi sees til Påske-Pølse-Pils-Portefølje om få uker. Hvis du ikke alt er påmeldt, sjekk innboks eller ta kontakt.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (28. februar 2023) 105,37
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 344,9 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,2 - -
Sharpe Ratio
0,4 - -
Information Ratio
-1,0 - -
Tracking Error
10,1 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,11 %
3 måneder 4,46 %
6 måneder 7,31 %
Hittil i år 6,79 %
12 måneder 6,16 %
siden oppstart (19.05.21) 5,37 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Shell 2,3 %
Novartis 2,2 %
Equinor 1,9 %
Siemens 1,6 %
Novo Nordisk 1,6 %
China Construction Bank 1,6 %
Alibaba Group 1,6 %
Norsk Hydro 1,5 %
Ping An Insurance 1,5 %
Bank Of China 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 18 %
Helse 12 %
Materialer 11 %
Informasjonsteknologi 11 %
Energi 10 %
Industri 9 %
Konsumvarer 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 91 84 %
Indirekte eierskap (ETF) 359 10 %
Likviditet - 6 %
Total 448 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,3 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 15 %
Norge 14 %
Kina 10 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 4 %
Danmark 5 %
Finland 3 %
Frankrike 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 43 %
NOK 17 %
EUR 15 %
SEK 9 %
CHF 4 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %