Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Hvis du skulle sitte med følelsen av å være ubehagelig nær en trussel, men samtidig hjelpeløst fjernt fra problemet, så kan håpefulle tanker være et positivt bidrag i seg selv. Som at «Bad guys» stort sett ender opp på sisteplass. Krenkelsene og ødeleggelsene deres kan pågå en stund, men så tas de ut av spill. Ikke nødvendigvis i livløs form, som i den siste James Bond-filmen du så, men vel så sviende; som i venneløs eller foraktet. La oss se på et vitenskapelig argument.

Den engelske fysikeren David Deutsch gjør et overbevisende poeng ut av hvorfor «bad guys» kontinuerlig taper terreng til «good guys». Han holder som premiss at all ondskap stammer fra manglende kunnskap. Menneske har evolvert til å bli mange, og mange som stadig har det bedre, fordi vi fant ut at samarbeid, toleranse og åpenhet fører til akselerert kunnskap. Siden «bad guys’» metoder går via undertrykking, avledning og hemmelighold, er deres kunnskapsmessige progresjon mer saktegående. Derfor vil de feile, og med tiden i stadig større grad.

‘Vel og bra sier du, men denne gangen er det annerledes; én «bad guy» alene kan sette sivilisasjonen på spill!’ Du har helt rett. Det er ikke uunngåelig, sier Deutsch, at «bad guys» i et heldig øyeblikk kan lykkes. Og nettopp derfor har vi et moralsk ansvar for å komme dem i forkjøpet.

Stolt Explorer falt sammen med det brede aksjemarkedet

i februar. Verdinedgangen var på -4,1%. Fondets eneste russiske eiendel, GAZPROM, utviklet seg med negative -69,6%. Posisjonen var inn i mars marginalisert til en vekt på 0,4%. Sterkest utvikling hadde NORSK HYDRO med oppgang på +22,9%.

Som gjentatt i tidligere rapporter har Stolt Explorer vært posisjonert for eventuelle negative «overraskelser». Vi kunne ønsket oss en mindre grusom årsak, men den markedsmessige virkningen holder vi oss stoiske til. Fondet har stort handlingsrom, og vil ta grep når ekstraordinære muligheter oppstår.

Til sist; aksjemarkedet er en arena som historisk har tiltrukket seg både gode og onde krefter. Og i tråd med Deutschs argument, har de gode stukket av med seieren og bidratt til enorm verdiskapning for sivilisasjonen. Tapt håp gjør oss kyniske. Med vitenskapen i hånd kan vi forbli investert og forbli optimistiske.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (28. februar 2022) 99,26
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 301,5 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,95 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned -4,12 %
3 måneder -7,03 %
6 måneder -5,39 %
Hittil i år -7,46 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) -0,74 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,2 %
Novartis 2,0 %
Siemens 2,0 %
Nokia 2,0 %
Novo Nordisk 1,9 %
Norsk Hydro 1,9 %
China Construction Bank 1,9 %
Equinor 1,7 %
Tesla Motors 1,7 %
Samsung Electronics 1,6 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 17 %
Finans 15 %
Helse 12 %
Telekom 10 %
Konsumvarer 10 %
Industri 7 %
Forbruksvarer 6 %
Energi 5 %
Materialer 5 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 59 70 %
Indirekte eierskap (ETF) 356 19 %
Likviditet - 10 %
Total 415 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 10,5 %
Minste beholdning
GAZPROM 0,4 % %
10 største land %
USA 20 %
Norge 14 %
Sverige 6 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
Danmark 4 %
Tyskland 4 %
Vietnam 3 %
Finland 3 %
Taiwan 2 %
Valutafordeling %
USD 40 %
NOK 24 %
EUR 10 %
SEK 8 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 3 %
TWD 2 %
GDP 1 %
HKD 1 %