Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Et lett tilgjengelig og rimelig indeksfond utkonkurrerte alle med avkastning på nær +58% i 2023. Tenk på det – åtte årsavkastninger på ett! Fortjent honnør og presseoppmerksomhet har fulgt. Det aktuelle, men også evinnelige spørsmålet er: Hva gjør du som fondsinvestor med fjorårets vinnerfond? Ellers i denne rapporten om hva du kan forvente av Stolt Explorer i 2024 gitt sprikende global verdsettelse og tegn til bedring og et uforløst potensiale i enkelte land og regioner.

Januar er sesongen hvor forvaltere med sterkest 12- månedersavkastning får utdelt en mikrofon med anledning til å fortelle hvordan suksessen ble skapt og hvordan den skal gjentas. Det er mange fascinerende aspekter rundt medieoppmerksomheten som følger av et periodisk sterkt fondsresultat. Ett av dem denne gang er at prisen gikk til et passivt forvaltet sektorfond; Nordnet Teknologi. Aktive forvaltere var raskt ute med å advare mot fondet i lys av dets spisse profil og lave risikospredning. (Noe den ikke-eksisterende porteføljeforvalteren bak vinnerfondet klokt valgte å avstå fra å kommentere på).

Representanten fra forvaltningsselskapet medgir riktignok at «sektorfond og tematiske fond skal være krydder i en diversifisert portefølje». Her sympatiserer vi med vedkomne og biter oss i tillegg merke i ordet skal. Sammenkoblingen til Stolt Explorer ligger nettopp her; «krydder» – essensielt også for oss (les eiendeler med potensielt høy oppside). Ofte er disse viktige bidragsytere til langsiktig prestasjon både i aksje- og fondssammensetninger

For fondsinvestorer derimot, er Stolt Explorer ikke ment å spille rollen som «krydder», men rollen som «fundament».

2023-avkastning på +17,1% føyer seg sånn sett godt inn i løftet om stabilitet. Det var likevel litt for mange deler av porteføljen som ikke leverte til at vi selv er 100% fornøyde med resultatet. Paradoksalt er de samme delene grunnen til at vi er optimistiske på fondets vegne inn i 2024

Amerikanske aksjer er blitt dyre etter rivende sterk utvikling. Nå ser det ut til å ligge et uforløst potensiale i andre land og regioner. Eksempelvis er det i Europa og Japan dannet et positivt bakteppe der inflasjonen er kommet ned men likevel på høyere nivå enn foregående tiår. Dette gjør det lettere for bedriftene å sette opp prisene og forsvare marginene. I tillegg observeres det en vridning mot den amerikanske suksessformelen med større vekt på aksjonærvennlighet blant annet gjennom tilbakekjøp av egne aksjer.

Hvordan være investert i 2024? Et solid fundament og litt krydder er nok fortsatt en fornuftig strategi. Om markedet som helhet, er antakelig det beste å ha «gamlefar» J.P. Morgans svar i minne. Han ble for over 100 år siden spurt av en ung mann hva han trodde om markedet neste år, hvorpå han svarte: «Young man – I believe it will fluctuate».

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. desember 2023) 115,58
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 413,8 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 8,5 - -
Sharpe Ratio
1,5 - -
Information Ratio
-0,7 - -
Tracking Error
9,2 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -0,85 %
3 måneder 3,14 %
6 måneder 1,18 %
Hittil i år 17,14 %
12 måneder 17,14 %
siden oppstart (19.05.21) 15,58 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,3 %
Novo Nordisk 2,0 %
Shell 2,0 %
Siemens 1,7 %
Equinor 1,6 %
Broadcom 1,5 %
Samsung Electronics 1,5 %
Nvidia 1,5 %
China Construction Bank 1,3 %
Bank of China 1,3 %
Sektorfordeling %
Finans 18,4 %
Informasjonsteknologi 13,8 %
Helse 11,0 %
Industri 10,5 %
Konsumvarer 10,4 %
Energi 9,9 %
Materialer 9,0 %
Telekom 5,7 %
Forbruksvarer 5,5 %
Forsyningsselskaper 2,3 %
Eiendom 0,5 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 98 87 %
Indirekte eierskap (ETF) 255 10 %
Likviditet - 3 %
Total 353 100 %
Største beholdning
FRONTIER MARKET ETF 5,0 %
Minste beholdning
KYNDRYL 0,02 %
10 største land %
USA 20,7 %
Norge 9,6 %
Kina 7,7 %
UK 7,1 %
Sverige 6,2 %
Japan 4,8 %
Danmark 4,7 %
Sveits 4,3 %
Australia 3,1 %
Tyskland 2,8 %
Valutafordeling %
USD 42 %
EUR 16 %
NOK 12 %
SEK 9 %
DKK 5 %
CHF 4 %
JPY 4 %
GBP 4 %
VND 1 %
CAD 1 %