Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Det er høysesong for markedsprognoser. Aksjer dit, renter hit, olje slik. I etterkant vil fasit vise at noen fikk rett. Mange tok feil. Fjorårets genierklærte bommer stygt. Den avskrevne treffer igjen blink. Tilfeldighetene spiller en viktig rolle i investeringsporten. Spør din forvalter om han evner å sette sammen en skikkelig dårlig portefølje. Eller prøv selv. Når vi innser at det nesten er like vanskelig å mislykkes, dersom vi skulle forsøkt, som å lykkes, tvinges vi til å anstrenge oss der analyse fortsatt utgjør en forskjell; i en orientering mot hvor vi kommer fra, ikke hvor vi skal.

Hva gjør man når ferdigheter alene ikke strekker til? Den legendariske analytikeren Michael Mauboussin forklarer hvordan vi bedre kan hevde oss innen fagfelt der tilfeldighetene råder. Magnus Carlsen vil slå oss 100 av 100 ganger i sjakk, men markedet vil ydmyke oss gang på gang, til tross for ekspertise. Et alternativ til å konsumere boka «Untangling Skill and Luck» er å se Mauboussins opptreden på «Google Talks» i denne YouTube videoen.

Stikkordet er investeringsprosess. Desto bedre prosess, jo bedre sjans for å lykkes. I Stolt starter vi med å identifisere hvor vi står, ved å se i bakspeilet. Det vi der finner er utvilsomt. Det er faktum. Vi kutter rett igjennom all støy ved å studere historisk avkastning, og holder det opp i mot langsiktige forventningstall. Vedlagte avkastningsstudie er en av brikkene i prosessen for å forstå dagens situasjon.

I desember hadde Stolt Explorer A en verdinedgang på -2,2%. Tynget mest gjorde TESLA, AKERBP og QUIMICA, med negativt porteføljebidrag på rundt -0,2% hver. VESTAS, NOVO NORDISK og PING-AN var positive bidragsytere med mellom +0,1%-0,2% hver.

Inn i 2023 er det verdt å vurdere to følgende scenarier, begge basert på 100 års aksjehistorikk: 1. Svake år i aksjemarkedet har ved fire anledninger blitt avløst av nok et svakt år, og da med akselerert falltakt. Du må derfor være forberedt på markedsnedgang i 2023. 2. Den samme historikken viser at aksjemarkedet sjelden har to dårlige år etter hverandre. Dersom du kjøper markedet i dag, kan du forvente sterkt avkastning i 2023.

Og hvilken av disse mener Stolt nå vil utspille seg? Nei, det er poenget. Ingen prognostisering, kun posisjonering. Stolt Explorer er utstyrt med verktøy og en investeringsprosess som gjør at fondet har mulighet for verdiskapende grep selv om vi skulle bli møtt med nok et tøft år.

Som andelseier i et aktivt forvaltet aksjefond er det intuitivt å tenke at du betaler for gode prognoser. Men ta Charlie Munger, investeringskollega til Warren Buffet, sitt utsagn i betraktning: «Det er bemerkelsesverdig hvor mye suksess vi har hatt ved å prøve å ikke være dumme, i stedet for å prøve å være veldig smarte». Å ikke gjøre dumme ting er lettere sagt enn gjort, men vi kommer nærmere uten prognoser.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. desember 2022) 98,67
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 324,0 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,0% - -
Sharpe Ratio
-0,9 - -
Information Ratio
0,1 - -
Tracking Error
10,0 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -2,18 %
3 måneder 3,16 %
6 måneder -1,63 %
Hittil i år -8,01 %
12 måneder -8,01 %
siden oppstart (19.05.21) -1,33 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,4 %
Equinor 2,2 %
Shell 2,1 %
China Construction Bank 1,6 %
Roche 1,6 %
Alibaba 1,6 %
Norsk Hydro 1,6 %
Aker BP 1,6 %
Norsk Hydro 1,6 %
Siemens 1,5 %
Sektorfordeling %
Finans 17 %
Helse 13 %
Energi 10 %
Informasjonsteknologi 10 %
Materialer 10 %
Industri 9 %
Konsumvarer 9 %
Forbruksvarer 5 %
Telekom 5 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 85 78 %
Indirekte eierskap (ETF) 355 10 %
Likviditet - 12 %
Total 440 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,3 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 15 %
Norge 14 %
Kina 9 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 5 %
Finland 3 %
Frankrike 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 38 %
NOK 26 %
EUR 11 %
SEK 8 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %