Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
En forvalterrapport på denne tiden av året inneholder gjerne en spådom om hvordan året vil gå. Oppskriften består typisk av én teskje arbeidsmarked, to spiseskjeer renteutsikter, tre desiliter inntjeningsforventninger, og åtte potter sentralbankgjetninger. Det hele toppes med sesongens ingredienser: Vaksineeffekt, inflasjonsrisiko og høye strømpriser. Inn i ovnen på 230 grader og vips: Resultatet av spådommen er klar - det blir 10% oppgang på børsen i år! …i år også.

Intensjonen bak slike analyser er god. Andelseierne skal beroliges til å forbli investert. Og det er faktisk produktivt. Men kanskje vi burde snakke mer om hvordan vi forholder oss dersom det uventede inntreffer – som faktisk ikke er spesielt…eh, unormalt. Hva om Oslo Børs stiger 40% i 2022 slik som i 2005? Eller faller over 50% slik som i 2008? Er ikke det en mer verdifull samtale, enn å forvente, og å innstille seg på, et år med gjennomsnittsavkastning, som oftest ikke inntreffer likevel?

Generelt gjør forvaltere en god jobb i å fortelle andelseierne om nytten av å kjøpe mer etter markedsnedgang, men sjelden om nytten av å kjøpe mindre etter spektakulære oppgangsperioder. Den kontinuerlige kjøpsanbefalingen er på sitt mest virkningsfulle etter lang tids oppgang, som resulterer i at det er lite igjen å kjøpe for når det helst skulle vært mer. Andelseiers avkastning blir hengende etter

fondets, typisk med 1-2% årlig i følge Morningstars analyse «Mind The Gap». Med sitt motsykliske verktøy har Stolt Explorer lagt til rette for at fondet og andelseierne skal høste den samme gode avkastningen over tid. Eller sagt på annet vis: At fondet skal kunne kjøpes med noenlunde samme nyttegrad både i opp- og nedgangsmarkeder.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,5% i desember. Størst verdioppgang hadde NORSK HYDRO med +18%, CISCO med +12,4% og NOKIA med +11,6%. VESTAS, NVIDIA og SCHIBSTED falt mellom -11% og – 15%. Fondet beveger seg inn i 2022 med en velbalansert portefølje, få spisse spådommer, men med oppskriften «konsentrere oss om tingene vi kan gjør noe med». Eksempelvis hvordan vi skal respondere på eventuelt «overraskende» markedsutvikling. Vi låner fra Howard Marks i Oaktree Capital: «You can’t predict. You can prepare».

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. desember 2021) 107,26
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 323,4 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift 1,95 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned +0,49 %
3 måneder +3,63 %
6 måneder +6,27 %
Hittil i år +7,26 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) +7,26 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,4 %
Siemens 2,3 %
Novartis 2,1 %
Novo Nordisk 2,0 %
Tesla Motors 2,0 %
Samsung Electronics 1,8 %
China Construction Bank 1,6 %
Apple 1,6 %
Nokia 1,6 %
Norsk Hydro 1,5 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 16 %
Finans 15 %
Konsumvarer 11 %
Telekom 10 %
Helse 10 %
Industri 9 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 4 %
Energi 4 %
Eiendom 1 %
Forsyningsselskaper 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 59 69 %
Indirekte eierskap (ETF) 348 19 %
Likviditet - 13 %
Total 407 100 %
Største beholdning
MSCI FRONTIER ETF 10,0 %
Minste beholdning
HSBC 0,5 %
10 største land %
USA 18 %
Norge 12 %
Sverige 7 %
Kina 6 %
Sveits 6 %
Danmark 5 %
Tyskland 5 %
Vietnam 3 %
UK 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
USD 38 %
NOK 25 %
SEK 9 %
EUR 9 %
CHF 6 %
DKK 5 %
VND 3 %
TWD 2 %
HKD 1 %
GBP 1 %