Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
«Vinneren tar alt» ikke bare i idretten, men også på børs. Hovland, Ruud, Haaland; leverandører av verdensklasse underholdning – belønnet deretter. NVIDIA, LVMH, NOVO NORDISK; leverandører av verdensklasse produkter – belønnet deretter. Men de færreste når til topps. Når alt er sagt og gjort er det bare 1 av 25 børsnoterte selskaper som virkelig lykkes. Implikasjonene for investorer og hvordan Stolt Explorer drar nytte av denne asymmetrien, ser vi nærmere på her.

Professor Bessembinder ved Arizona State University fikk investormiljøet til å sperre øynene opp da hans 90-års studie avdekket at færre enn 5% av de børsnotere selskapene i USA hadde stått for all avkastning i aksjemarkedet (utover risikofri rente) i perioden. Rapporten nådde blockbuster-status og dermed ble det naturlig med en oppfølger. Den globale studien skuffet ikke. Konklusjonen var en ennå større skjevhet; under 3% av selskapene dro hele lasset i måleperioden 1990-2020.

Investorer kan velge å ta faktaene inn over seg på to måter:
1. Gjennom diversifisering øke sannsynligheten for å inkludere en eller flere vinnere, eller 2. Gjøre seg til ekspert i å identifisere (de veldig få) vinnerne på et tidlig stadiet. Stolt Explorer legger vekt på den første, men gjør en bevisst avveiing av den andre; inklusjon av selskaper som allerede er vinnere i sine respektive regioner, med visshet om at disse har potensiale til å bli store globale vinnere over tid.

Verdiutviklingen i Stolt Explorer A var -0,1% i august, og dermed +14,5% i år. Fondet er nå i risikokategori 3, gitt dets stabile utvikling. Sammenlignbare fond, typisk i kategori 5, har hatt større svingninger på vei til lignende avkastning.

NOVO NORDISK var største positive bidragsyter i august med oppgang på +21,2%. Dagsavkastningen bykset hele +17% i forbindelse med offentliggjøring av et studieresultat som viste at vektreduksjonmedisinen Wegovy i tillegg reduserer risiko for hjerte/karsykdom med opptil +20%. EQUINOR bidro også positivt med oppgang på +9.6%. Som den største vesteuropeiske gasseksportøren er selskapet særlig sensitiv for kontinentaleuropeiske naturgasspriser, som steg kraftig i forbindelse med en arbeidskonflikt ved en LNG-fasilitet i Australia. Selskapet som tynget porteføljen mest var forsikringsselskapet PING-AN med et kursfall på -13.8%. Kvartalsrapporten viste -1.2% nedgang i inntjeningen grunnet prispress innen privatkundesegmentet.

Aldri har nivået på idrettsprestasjoner vært høyere enn i dag. På samme måte som produktene og tjeneste der ute aldri har vært mer tilgjengelige og effektfulle. La oss tiljuble og investere i vinnerne, heller enn å klage og kritisere. De drar hele lasset med seg. Noen skrev faktisk en låt om det: «The winner takes it all. The loser has to fall. It’s simple and it’s plain. Why should I complain?». I Stolt Explorer gavnes du hver dag av progresjonen til enerne gjennom selskaper som NVIDIA, LVMH eller NOVO NORDISK.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. august 2023) 112,94
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 369,1 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 9,9 - -
Sharpe Ratio
1,3 - -
Information Ratio
-0,9 - -
Tracking Error
9,9 - -
Avkastningsoversikt
1 måned -0,10 %
3 måneder -0,61 %
6 måneder 7,18 %
Hittil i år 14,46 %
12 måneder 16,33 %
siden oppstart (19.05.21) 12,94 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet).

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,5 %
Shell 2,2 %
Novo Nordisk 2,0 %
Equinor 1,8 %
Nvidia 1,7 %
Alibaba Group 1,6 %
Siemens 1,6 %
Astrazeneca 1,4 %
Roche 1,4 %
Samsung Electronics 1,4 %
Sektorfordeling %
Finans 16 %
Informasjonsteknologi 13 %
Helse 12 %
Energi 11 %
Konsumvarer 9 %
Materialer 9 %
Industri 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 85 %
Indirekte eierskap (ETF) 368 10 %
Likviditet - 5 %
Total 460 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,0 %
Minste beholdning
EUROAPI 0,01 %
10 største land %
USA 19 %
Norge 13 %
Kina 9 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Danmark 5 %
Sveits 5 %
Frankrike 3 %
Sør Korea 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 46 %
NOK 17 %
EUR 12 %
SEK 8 %
DKK 5 %
CHF 5 %
GBP 4 %
VND 2 %
PLN 1 %
HKD 1 %