Stolt Explorer forvaltes under erkjennelsen av at markedets eneste «gratis lunsj» er god diversifisering. Det lett å tenke mange beholdninger og lavere risiko når diversifisering blir nevnt. Skrus nyansen ett hakk opp, så endres betydningen til mange nok beholdninger, lavere risiko og høyere oppsidepotensiale.

En kar som tenkte lenge og konsentrert rundt disse tingene var amerikaneren Peter L. Bernstein. Han sa: «Diversifisering er ikke bare en overlevelsesstrategi, men samtidig en aggressiv strategi, fordi den neste fantastiske investeringen kan komme fra et overraskende sted».

Med sine (for tiden) 50 direkteinvesteringer og over 300 indirekte eierskap, har Stolt Explorer en porteføljemiks der så å si all selskapsrisiko er tatt ut, men hvor eksponering til Bernsteins potensielle overraskelser fortsatt eksisterer.

Det globale aksjemarkedet fortsatte høyere i august, støttet av imponerende rapporter fra selskapene samlet sett. I USA leverte selskapene i S&P500-indeksen 25% høyere inntekter år-over-år, mens resultatet økte nesten 100%. Vi økonomer er fæle til å spekulere i hva som ligger rundt neste hjørne – og like mislykket er

forsøket som oftest. Så det at stopp i pengetrykkingen og faretruende inflasjon blir gjengitt som de største risikofaktorene for markedet i høst, betyr sannsynligvis at det er noe helt annet som må dukke opp dersom det skal bli noe ruskevær.

Amerikanske NVIDIA steg nærmere +15% og var dermed porteføljeselskapet med best utvikling i perioden. Grafikkortprodusenten gjorde i 2020 avtale om å kjøpe databrikkedesigner ARM. Blir oppkjøpet godkjent av konkurransemyndighetene vil NVIDIA befeste sin dominans innen den raskt voksende prosessorindustrien.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +0,8% i august. Sterkest utvikling hadde nevnte NVIDIA sammen med ASML og EQUINOR. I motsatt fortegn figurerte LVMH, VISA og DAIMLER.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre utviklede og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere / lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. august 2021) 106,08
Utbytteutdeling Nei
Forvaltningskapital (millioner) 273,2 NOK
Referanseindeks Ingen
Årlig avgift 1,95
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned +0,78 %
3 måneder +5,15 %
6 måneder - %
Hittil i år +6,08 %
12 måneder - %
siden oppstart (19.05.21) +6,08 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

Fondet vil avstå fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
ROCHE HOLDING 2,5 %
SIEMENS 2,4 %
NOVARTIS 2,3 %
NOVO NORDISK 1,9 %
ASML HOLDING 1,5 %
ALPHABET A 1,5 %
TESLA MOTORS 1,4 %
SCHIBSTED B 1,4 %
ALPHABET C 1,4 %
MICROSOFT 1,4 %
Sektorfordeling %
INDEKSFOND 22 %
KONTANTER 16 %
INFORMASJONSTEKNOLOGI 12 %
HELSE 9 %
INDUSTRI 8 %
TELEKOM 8 %
KONSUMVARER 7 %
FINANS 7 %
FORBRUKSVARER 4 %
MATERIALER 3 %
ENERGI 3 %
FORSYNINGSSELSKAPER 1 %
10 største land %
USA 17 %
NORGE 13 %
SVERIGE 7 %
SVEITS 6 %
DANMARK 6 %
TYSKLAND 5 %
KINA 3 %
VIETNAM 3 %
TAIWAN 2 %
NEDERLAND 2 %
Valutafordeling %
USD 40 %
NOK 29 %
SEK 10 %
EUR 8 %
CHF 6 %
DKK 6 %
GBP 1 %