Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Winston Churchill ble ofte observert med en whisky før lunsj, en øl i tea-time, og champagne til middagen. På spørsmål om sitt alkoholforbruk skal den britiske statsministeren ha parert at han alltid hadde fått mer ut av alkoholen, enn alkoholen hadde fått ut av ham. Om konsumet ikke akkurat var moderat, så var moderasjon hans budskap. Også i kapitalmarkedene er verdien av moderasjon igjen aktualisert. Der spisse forretningsmodeller har feilet, har de brede vunnet terreng.

Fordelen ved å være et relativt lite selskap er de gode mulighetene for vekst. Med innovasjonsfortrinn i produkt eller tjeneste kan markedsandeler lettere erverves og beslutningsprosesser holdes effektive. Ulempene er naturligvis også mange. Den største blant dem heter konjunkturnedgang. Dyrere finansiering og minsket kapitaltilgang vil sette selskapene som planla kun for godværsdager, eller «normale forretningsforhold i overskuelig fremtid», i problemer.

Tre amerikanske nisjebanker har på kort tid gått dukken. Felles for dem var snevre satsningsområder i kundegruppe og / eller geografi. I det siste tilfelle, First Republic, var det velstående privatpersoner i og rundt San-Fransisco som skulle sikre bankens suksess. Men slik gikk det ikke, og det var i stedet en annen bank, med allerede flere ben å stå på, som skulle få enda ett. JP Morgan, et Stolt Explorer porteføljeselskap, overtok gjenværende eiendeler i First Republic og demonstrerte ellers imponerende vekst i renteinntekter og kundeinnskudd i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Selskapet ble belønnet med +7% kursoppgang på rapportdagen.

Stolt Explorer A hadde en verdioppgang på +3,4% i april. Sektoren FINANS utviklet seg sterkest med oppgang på +8,2%. Kinesiske PING-AN utmerket seg innen sektoren og steg +15,5%.

Sektoren KONSUMVARER opplevde svakest utvikling med fall på -3,8%. TESLA utmerket seg innen sektoren med verdinedgang på -19,4%.

Farmasiselskapene hadde nok en god måned, der både NOVONORDISK og NOVARTIS hevet sine salgsforventninger til henholdsvis opptil +30% og rundt +5%. Vekst kunne også luksusvarekonglomeratet LVMH melde om. Drevet av kinesisk gjenåpning var veksten hele +17% siste 12 måneder. Det polske energikonsernet ORLEN er ny i porteføljen siden sist. Selskapet har en befestet posisjon innen raffinering og salg av ulike oljeprodukter i Europa og Canada. Vi ser selskapet som et attraktivt tilskudd til porteføljen med høy direkteavkastning (utbyttegrad over 7%) og lav prising (P/E-multippel under 4x).

Så hvordan kan investorer best være vekst- og avkastningsorienterte, men samtidig overleve et regnskyll? Eller som Churchill ville ha tenkt: Hvordan kan vi få mer ut av markedet enn markedet får ut av oss? I Stolt mener vi at mye av svaret ligger i porteføljebalansen; hyperinnovasjon på den ene siden i selskaper som TESLA og NVIDIA, kombinert med svært konservativ eksponering på den andre siden i selskaper som INVESTOR og BERKSHIRE. Resultatet er en totalitet som summerer seg til noe mer enn et gjennomsnitt.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skaleringsevne
  • Diversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig pristrend
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (31. mars 2023) 112,77
Utbytteutdeling Nei (akkumuleres)
Forvaltningskapital (millioner) 361,2 MNOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,5 %
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Forvaltningsansvarlig Bernt Berg-Nielsen
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Volatilitet 10,8 - -
Sharpe Ratio
0,9 - -
Information Ratio
-1,1 - -
Tracking Error
10,2 - -
Avkastningsoversikt
1 måned 3,42 %
3 måneder 7,14 %
6 måneder 17,90 %
Hittil i år 14,29 %
12 måneder 13,30 %
siden oppstart (19.05.21) 12,77 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger. Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbaserte observasjoner basert på Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (Oljefondet)

10 største selskapsbeholdninger %
Novartis 2,6 %
Shell 2,2 %
Novo Nordisk 1,9 %
Equinor 1,7 %
Siemens 1,7 %
China Construction Bank 1,7 %
AstraZeneca 1,6 %
Bank Of China 1,6 %
Ping An Insurance 1,6 %
Roche 1,6 %
Sektorfordeling %
Finans 18 %
Helse 13 %
Materialer 11 %
Informasjonsteknologi 11 %
Energi 10 %
Industri 10 %
Konsumvarer 9 %
Telekom 7 %
Forbruksvarer 5 %
Forsyningsselskaper 1 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 92 86 %
Indirekte eierskap (ETF) 356 10 %
Likviditet - 4 %
Total 448 100 %
Største beholdning
iSHARES EM ETF 5,2 %
Minste beholdning
EUROAPI 0,1 %
10 største land %
USA 16 %
Norge 13 %
Kina 10 %
UK 8 %
Sverige 6 %
Sveits 5 %
Danmark 5 %
Korea 3 %
Frankrike 3 %
Tyskland 3 %
Valutafordeling %
USD 48 %
NOK 14 %
EUR 12 %
SEK 9 %
CHF 5 %
DKK 5 %
GBP 4 %
VND 1 %
HKD 1 %
TWD 1 %