Forvalterkommentar - Stolt Explorer A
Slik at du kan konsumere denne rapporten i ro og mak, skynder vi oss med å betrygge deg med at dine andelsverdier i Stolt Explorer holdt stand i april – en periode hvor globale aksjer fortsatte i utforbakke. Men først noen linjer om viktigere drivere bak investeringsuksess enn kortsiktige avkastningstall. Fenomenet om konjunkturer og hvordan de oftest forårsaker mer frustrasjon enn avkastning, er en slik driver. Det bidrar også til å forklare hvordan en førjulsinvestering i Netflix har mistet 70% av sin verdi før 17. mai-stasen er funnet frem.

Når du investerer i et aksjefond snur forvalteren seg raskt rundt og sysselsetter, nær uten unntak, hele beløpet i markedet. «Det skumleste er å ikke henge med på oppsiden» kan du høre ham si. Problemet er at ordet «skummelt» oftest henviser til hans egen karriererisiko, og ikke med hensyn på din investeringskapital. I Stolt har vi en mer nyansert holdning. Vi anerkjenner naturligvis markedets klare oppadgående trend over tid, men feilmarginene rundt den lange trendlinjen er heftig. Vår påstand er derfor at det skumleste vi kan gjøre er å seile med storseilet heist til enhver tid, uansett værforhold. Det foreløpige valget om en relativt trygg rute ser i tiltakende grad ut til å betale seg. Kontantandelen er for tiden nær 20%.

Kritikken mot periodevis bruk av kontantelement, eller «variabel markedseksponering», en av Stolt Explorers forser, er økt kompleksitet. Vi er enige og generelt tilhengere av å gjøre ting enkelt. Men vi må ikke gå i fellen om å gjøre ting så enkelt at det ikke kan omsettes til praktisk nytteverdi (les: reell langsiktig verdiskaping for andelseierne). En som visste et og annet om hvor disse grensene gikk var Albert Einstein. Påminnelsen hans er like relevant i dag som den gang: Vi må alltid etterstrebe å gjøre ting så enkelt som mulig, men heller aldri enklere enn som så!

Stolt Explorer A hadde en marginal positiv utvikling i april: +0,0% (usynlig uten tilstrekkelig med desimaler). Sterkest utvikling hadde amerikanske AT&T, norske MOWI og franske SANOFI, som steg 12,3%, 12,1% og 11,2%. De amerikanske vekstselskapene NVIDIA, AMAZON og TESLA utviklet seg svakest med nedgang på -27,5%, -18,4% og -13,3%.

Fondets trendfølgende strategi resulterte i porteføljeendringer som ga større energieksponering med selskaper som SHELL og TOTAL. Eksponeringen mot amerikanske teknologiselskaper ble redusert. Eierskapet i TESLA og APPLE ble halvert.

Stolt Explorer feirer ett år på kjøl i mai. I den forbindelse har vi valgt å senke kostnadene forbundet med å være investert i fondet. Les mer om de nye og bedre betingelsene her.

Ble Netflix et 70% dårligere selskap over natta? Selvfølgelig ikke. Hører aksjekursfallet fra nær $700 til under $200 med til sjeldenhetene? På ingen måte. Markeder er av natur sykliske, med periodevise overdrivelser både på opp- og nedside. I Stolt bruker vi tid på å forstå og håndtere uforholdsmessige utslag, med mål om mindre frustrasjon og bedre resultater for alle involverte. En illustrerende plansje ser du her.

Fondskarakteristika

  • Høy grad av systematikk og stor skalerbarhet
  • Veldiversifisert på tvers av stil, størrelse, sektor og geografi
  • Rekkevidde til mindre effisiente- og raskt voksende markeder
  • Vektlegging av kombinasjonen verdsettelse / langsiktig momentum
  • Muligheten for periodevis høyere- eller lavere markedseksponering
Fondsfakta
Type Aksjefond
Kategori Global
Forvalter Stolt Kapitalforvaltning
Administrator iSEC GROUP
UCITS Ja
ISIN SE0015797295
Startdato 19. mai 2021
NAV / Kurs (30. april 2022) 99,53
Utbytteutdeling Nei (Reinvesteres)
Forvaltningskapital (millioner) 307,2 NOK
Referanseindeks Nei
Årlig avgift 1,95 % (1,50 % fra 02.05.22)
Prestasjonsbasert avgift* Ja
Tegning- / Innløsningsavgift 0 %
Minstetegning 100 NOK
Forvaltningsansvarlig Jarle Birkeland
Risikoprofil
Lavere risiko
Forventet lavere
avkastning
Høyere risiko
Forventet høyere
avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert
som laveste risiko og 7 som høyeste risiko
Risikomål
1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Informasjonsrate
- - -
Avkastningsoversikt
1 måned 0,03 %
3 måneder -3,85 %
6 måneder -3,84 %
Hittil i år -7,21 %
12 måneder %
siden oppstart (19.05.21) -0,47 %

Bærekraft

Stolt Explorer tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.
Fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med kriterier for adferds- og produktbasert observasjoner gjengitt av Etikkrådets anbefalinger for utelukkelse av selskaper ovenfor Norges Bank Investment Management (NBIM).

10 største selskapsbeholdninger %
Roche 2,4 %
Novartis 2,4 %
Novo Nordisk 2,3 %
Equinor 2,1 %
Shell 2,1 %
Nokia 2,0 %
China Construction Bank 1,9 %
Siemens 1,8 %
Norsk Hydro 1,8 %
Samsung Electronics 1,6 %
Sektorfordeling %
Informasjonsteknologi 14 %
Helse 13 %
Finans 13 %
Industri 8 %
Konsumvarer 7 %
Telekom 7 %
Energi 7 %
Forbruksvarer 6 %
Materialer 4 %
Eiendom 1 %
Totalbeholdning # %
Aksjer
Direkte eierskap 63 69 %
Indirekte eierskap (ETF) 358 12 %
Likviditet - 19 %
Total 421 100 %
Største beholdning
iSHARES Frontier ETF 6,0 %
Minste beholdning
Gazprom 0,1 %
10 største land %
USA 14 %
Norge 14 %
Sverige 6 %
Sveits 6 %
Kina 5 %
Tyskland 5 %
UK 5 %
Danmark 4 %
Frankrike 3 %
Finland 3 %
Valutafordeling %
NOK 33 %
USD 28 %
EUR 13 %
SEK 9 %
CHF 6 %
DKK 4 %
VND 2 %
GBP 2 %
TWD 1 %
HKD 1 %