Av investeringsansvarlig Jarle Birkeland

Når vi hører ordet strategi løper gjerne tankene i retning av «en metodikk for å vinne». Å vinne betyr som oftest at vi må slå konkurrentene. Denne artikkelen reflekterer rundt en investeringsstrategi som trumfer de fleste. Nemlig den som begynner med å forstå hvem den egentlige konkurrenten er. 

Da investor Joel Greenblatt uttrykte at «den eneste strategien som fungerer, er den du klarer å holde deg til», favnet han innom de viktigste investeringsaspektene på én og samme gang.

En aspirerende investor kan begeistres av antydningen om at suksessen er innen rekkevidde uansett hvilken strategi han måtte velge, bare han har disiplinen på plass.

Investoren med noen års erfaring har allerede forsøkt «de fleste strategiene», og vet nå at ingen av dem funker spesielt godt. Eller rettere sagt; de virker en stund, men så slutter de å virke. Å fortelle ham om «å holde seg til strategien» genererer bare ergrelse, også fordi investeringsarenaen var ment å være en der opportunismen fortsatt kunne få fritt spillerom.

Uansett utgangspunkt kan alle investorer ta med seg noe nyttig fra Greenblatts utsagn. Vi i Stolt Kapitalforvaltning holder disse tre implikasjonene som favoritter:

  • Alle investorer trenger en strategi – vit hva som kvalifiserer til en
  • Det er mange veier til Rom – velg én og lær og omfavne den
  • Strategiens effekt tiltar idet vi kveler trangen til å skulle kjenne til andres

Veien til å utvikle et Modus Operandi, en arbeidsmetode vi kan stå fast ved over tid, går via spørsmålet: Hvilke bestanddeler ligger innenfor egen kontroll? Forvalteren Vanguard (tilbyder av både aktive og passive fond) gir en god innføring i hvilke bestanddeler vi (sannsynligvis) rår over selv.

Nå med en strategi for hånd, står den vanskelige delen foran oss: Å holde oss til den. Lettere sagt enn gjort når resultatene går motsatt vei av hva vi ønsket oss. Hva med å forsøke en annen? Hopp til en ny, og vondt blir til verre. Heller ikke denne fungerer, mens den vi forlot begynner å kaste av seg. Veiene til Rom er mange. Det avgjørende er ikke hvilken vi tar, men lojalitet til den vi velger.

Til sist; i hvilken grad bør vi la andre markedsaktørers investeringsvalg påvirke våre egne?

Fint lite. Lytt til hypotesene, tankene og idéene. Dele ubetinget egne. Men å la andres strategi bli en del av egen strategi, er til sist kun en måte å lure deg selv. Prøv å legge næringslivsavisene til side et øyeblikk og bruk heller litt tid på oldtidsfilosofi, eksempelvis Seneca – Letters from a Stoic.

Ikke bare blir du en bedre investor, men det er risiko for at livsforkortene følelser som rivalisering, forakt eller misunnelse forsvinner.

Du begynner å forstå at en strategi for «å komme foran de andre» i grunn ikke handler om de andre, men om deg selv.