English

Generelle forbehold

Denne nettsiden inneholder informasjon om Alchemy Trading AS (Org. nr. 998 666 449). Alchemy Trading AS er registrert hos Finanstilsynet som forvalter av alternative investeringsfond (AIF). Nettsiden er opprettet for å gi generell informasjon om Alchemy Trading og dets investeringsstrategi. Nettsiden må ikke ses på som salg- eller markedsføringsmateriale eller en investeringsoppfordring. Det frarådes sterkt å bruke informasjon på denne nettsiden som beslutningsgrunnlag for investeringer innen verdipapirer. AIFet forvaltet av Alchemy Trading AS blir ikke markedsført til ikke-profesjonelle investorer i EØS-området. De som ønsker å motta informasjon om AIFet vil kunne bli forelagt dette på forespørsel i samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet), og relevant nasjonal lovgivning i det aktuelle land. Ved å akseptere bekrefter du at du ikke bruker denne nettsiden i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.

Stolt Kapitalforvaltning

Stolt Kapitalforvaltning (“Stolt”) er en fremvoksende nordisk kapitalforvalter som snart lanserer et nytt aksjefond, basert på vår meritterte investeringsmetodikk. Stolt er regulert av det norske og svenske finanstilsynet. Kundesegmentet omfatter både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer. Den formelle driften av fondet vil utføres av iSEC Services AB, et svenskt fondsselskap under tilsyn av svenske Finansinspektionen. Informasjon publisert av Stolt må ikke ses på som en investeringsoppfordring eller brukes som beslutningsgrunnlag for investeringer i finansielle instrumenter. Ved gjennomlesning og bruk av Stolts materiale, bekrefter du at du ikke bruker dette i investeringsøyemed, og at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene.